Lidé tam mohou darovat věci, které už nechtějí, k opětovnému užití. Za malou částku jsou pak poskytnuté někomu dalšímu. Vybrat se zatím podařilo 4275 korun, za které hradečtí lesníci vysázeli během jara 600 stromů. Služba nově funguje i ve sběrném dvoře Na Brně. Za dobu fungování projektu se podařilo vybrat stovky různých věcí. Největší zájem byl o nádobí, knihy, hračky, nářadí, drobný nábytek a sportovní vybavení. „Tyto předměty, kterých se občané ve sběrném dvoře chtěli zbavit, ukládáme do speciálního kontejneru, kde jsou za poplatek od deseti korun za kus k dispozici ostatním obyvatelům města. Tímto projektem město Hradec Králové předchází vzniku odpadů a zároveň podporuje dobrou věc,“ doplňuje ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.

Městské lesy letos na jaře vysadily téměř 47 tisíc sazenic stromů, především dubů, buků, javorů klenů nebo olší. Část sazenic přitom tato městská organizace pořídila díky peněz z projektu re-use. „Vybráno bylo 4275 korun, za tuto částku jsme pořídili zhruba šest set sazenic dubu. Doufáme, že se projekt v dalších letech rozšíří mezi veřejnost a vybere se více,“ uvádí Aneta Bůžková z Městských lesů Hradec Králové.

Projekt re-use byl během května ještě rozšířen. Kromě sběrného dvora v ulici Bratří Štefanů, kde je otevřeno ve středu a v pátek od 13 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 16 hodin, je takzvaný re-use point veřejnosti nově k dispozici také ve sběrném dvoře v ulici Na Brně. Funguje každý pátek od 8 do 15 hodin.