„Velice děkujeme všem hodným a milým lidem, kteří finančně přispěli do kasiček v rámci sobotní Eliščiny charitní sbírky. Díky jejich velkorysosti a vstřícnosti se podařilo během Slavností královny Elišky nashromáždit 16 215 korun.

Tuto částku využije Středisko rané péče Sluníčko, které v rámci celého Královéhradeckého kraje poskytuje odbornou pomoc rodinám pečujícím o děti s postižením do sedmi let věku. Děkujeme. „Upřímně si vážím tohoto, pro nás všechny povzbuzujícího projevu důvěry v naši dobročinnou práci, a všem moc děkuji," uvedl ředitel Oblastní charity Hradec Králové Václav Hrček.

„Rád bych poděkoval i našim dobrovolníkům, kteří sbírku organizačně zajistili. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí naší charity. S dobrým a laskavým srdcem ochotně a mnoha způsoby pomáhají, za což jim všem patří velké uznání a obdiv," doplnil Václav Hrček.

Turnaj v minikopané

Nebyla to však zdaleka poslední akce Oblastní charity Hradec Králové. V rámci oslav dvaceti let svého působení pořádá oblastní charita ve spolupráci s Okresním fotbalovým svazem Hradec Králové 2. ročník turnaje v minikopané „Sport spojuje."

Zveme sportovní fanoušky na školní hřiště ZŠ a MŠ Josefa Gočára na Tylovo nábřeží, ve čtvrtek 13. září od 14 hodin. Přijďte fandit a užít si netradiční fotbalová klání. O prvenství budou bojovat týmy Policie ČR, Občanského sdružení Salinger, Domu Matky Terezy – střediska sociálních služeb pro lidi bez domova, Vazební věznice Pouchov, učitelů Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína a tým zaměstnanců Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Petra Zíková