Radní v Litomyšli trvají na tom, aby dálnice byla dále od města. V Kornicích vzniklo občanské sdružení Domašice, které navrhuje, aby rychlostní silnice vedla mezi Litomyšlí a Kornicemi.

Litomyšlští se obávají zplodin a hluku z budoucí silnice. „Jsme pro trasu z roku 2006, která vede dále od Litomyšle a byla tehdy schválena v územním plánu. Je dále od města, takže se nemusíme bát, že by nás zaplavily zplodiny. Netrváme ani na přivaděči mezi Kornicemi a Litomyšlí. Stačí, když se připojíme u obce Řídký a u Janova,“ uvedl starosta Litomyšle Michal Kortyš.

Občanské sdružení Domašice ale navrhuje vést silnici mezi Kornicemi a Litomyšlí. To je místo, kde byl plánován v minulosti i obchvat Litomyšle. „S tím ale nesouhlasíme. Chceme R35 až za Kornicemi. Město má stále vizi, že se bude rozvíjet. Chceme v budoucnu dosáhnout patnácti tisíc obyvatel. Pokud by silnice vedla hned za městem, neměli bychom se kam rozvíjet. Byl by to jeden velký špunt,“ dodal Michal Kortyš.

Sdružení Domašice ale trvá na svém. „Chceme původní variantu rychlostní silnice R35. Tu, která byla schválená, než se do věci vložila Litomyšl. Nesouhlasíme s názorem města, že silnice u Litomyšle ohrozí rozvoj města. Domníváme se, že zátěž pouze chtějí přenést na vesnice. Podle nás by měly rozhodovat také ekonomické důvody. A ty naše trasa splňuje. Chceme, aby silnice vedla mezi Litomyšlí a Kornicemi. Je kratší, a proto také levnější,“ řekl Petr Chaloupka ze sdružení Domašice. Navíc je podle jeho slov i výhodnější pro zemědělce, protože neprotíná tolik pozemků. V oficiálním prohlášení členové sdružení mimo jiné uvádějí, že Litomyšl se může rozvíjet i jinými směry. „Může se podpořit výstavba v opomíjených integrovaných obcích, kde poptávka po bydlení trvale převyšuje nabídku,“ píší v prohlášení členové sdružení Domašice.

Konečné slovo při rozhodování vedení silnice R35 bude mít Pardubický kraj. Řidiči se po ní ale projedou až po roce 2020.