Děti staršího školního věku připravují vystoupení pro dospělé, která se odehrávají na netradičních místech. V tomto školním roce se podobné kroužky chystají i v dalších regionech a nechybí mezi nimi Hradec Králové a Pardubice.

Za projektem stojí divadelní režisérka Tamara Pomoriški a v divadle vyrůstající publicistka Zuzana Burdová, které byly zároveň i prvními lektorkami divadelních kroužků. Kroužky mají vždy své semestrální téma, například protektorát, a už v prvním roce jejich existence je v Praze navštěvovala bezmála stovka mladých lidí.

Zkoušelo se v prostorách oblíbených divadelních scén – Divadla v Dlouhé, Na Jezerce, Pod Palmovkou a v Kaštanu. Účastníci ve věku 12 až 18 let pátrali v okolí svých základen po příbězích, které se odehrávaly v jejich bezprostřední blízkosti a většinou jsou zaznamenány ve sbírce Paměť národa. Ocitnout se na místech, kde se události staly, dodalo tématu konkrétní detaily, barvy a naléhavost. Závěrečné představení Divadla Pod Palmovkou tak například zavedlo mladé herce do příběhu parašutistů činných v operaci Antropoid. Cestu po důležitých bodech příběhu komentovali slovy: „Když o tom přemýšlím, nejspíš je tu mnoho míst se skrytou historií,“ nebo: „A co všechno dokáže způsobit jedno kolo!“

Během patnácti setkání, která trvají vždy hodinu a půl, se postupně představují různé divadelní disciplíny a rovnou se jich v praxi využívá například ke společné tvorbě scénáře.

Kroužky navíc pravidelně navštěvují i sami pamětníci dějinných událostí. Setkání s nimi si mladí lidé velmi váží, jejich činy obdivují a těší se na společně strávený čas. Velkým zážitkem je pro všechny aktéry i chvíle, kdy se pamětník přijde podívat na vystoupení, které na základě jeho vyprávění vzniklo.

Vnímáme i výročí historických událostí, a tak se účastníci kroužků poprvé veřejnosti představili vystoupením ke Dni válečných veteránů. Příběhy hrdinů vyprávěli kolemjdoucím 11. listopadu 2019 u stanic metra.

Pokud byste rádi byli příště při tom, na divadelní kroužky, které se od září v Pardubicích budou konat v Institutu Paměti národa (Machoňova pasáž) a chystají se i v Hradci Králové, je možné se hlásit už nyní! Předběžnou přihlášku naleznete na webu: divadlo.pametnaroda.cz, kde najdete také fotogalerie a videa.