Speciální interaktivní divadelní projekt Labyrint světa a ráj srdce připravuje na jaro hradecké Divadlo Drak. Inscenace se bude odehrávat v celé budově divadla a přilehlého Labyrintu a bude na programu pouze pět týdnů. Diváci mají jedinečnou možnost Labyrint světa a ráj srdce navštívit v Draku od 21. března. do 17.dubna.

„Projekt vzniká speciální inscenační metodou, která má prostřednictvím interaktivního zážitku a nových médií klasické dílo J. A. Komenského zpřístupnit všem generacím, zejména studentům," představuje inscenaci dramaturgyně Dominika Špalková.

Obklopen hrou

Částečně se do představení v podstatě zapojí také sami diváci. „Inscenace spojuje divadlo, výtvarnou instalaci, výstavu a společenskou hru. Je založena na principu tzv. imerzního divadla, kdy je divák zcela obklopen divadelní akcí. Celý prostor kolem něj může být jevištěm i hledištěm zároveň. Co v tomto prostoru divák zažije či uvidí, závisí do značné míry na jeho vlastním rozhodnutí," doplňuje režisér inscenace Ondrej Spišák.

Jako poutníci

Pro potřeby inscenace Labyrint světa a ráj srdce se zcela promění celá budova divadla, části představení se zde budou odehrávat na mnoha místech zároveň. „Diváci se v tomto imaginativním světě budou moci svobodně pohybovat stejně jako poutník v Komenského díle a postupně si skládat jednotlivé střípky příběhu. Každý z návštěvníků tak může zažít trochu jiné představení," prozrazuje scénograf Tomáš Žižka.

Součástí projektu bude vedle netradiční inscenace i nově vzniklý blog hledající souvislost Komenského díla s městem Hradec Králové, představení dětských herců sledující stejná témata jejich optikou a mezinárodní workshop.

Labyrint světa očima dětí
Současně se zmíněnou inscenací připravuje Divadlo Drak také představení vytvořené a hrané dětmi ve věku od devíti do třinácti let. Představení nahlíží stejná témata ovšem v podstatě protikladnou optikou. Nechává děti, aby ukázaly, jak se vlastně dívají na svět svých rodičů a učitelů.
Svou verzi Komenského díla vytváří skupina deseti dětí pod vedením lektorky Divadla Drak Anny Hrnečkové od října 2014. Děti jsou autory většiny textů, podílí se na výtvarné koncepci i hudbě. Premiéra bude 22. března, tedy den po premiéře ústředního představení projektu.