Zeptali jsme se i starosty Divce Romana Kvasničky.

Co je v obci nového?

V nejbližší době budeme mít dokončený územní plán, který bude zahrnovat i potenciální plochy pro novou bytovou zástavbu a podnikatelský sektor. Počítáme i se zázemím pro kulturní, sportovní a turistické aktivity. Kompletní úpravou, které předcházelo přeložení vedení nízkého napětí ze sloupů do zemního vedení prochází také náves. Pokračovat budeme opravou obecních cest na návsi. Na travnaté ploše vzniknou šotolinové pěšiny, vedle nich nainstalujeme lavičky, parkové osvětlení a do středu návsi se po dlouhých desetiletích navrátí i dřevěná zvonička, která byla za druhé světové války stržena a jejíž zvon byl roztaven. Celkové náklady přesáhnou jeden milion korun a budou částečně hrazeny z dotace Programu obnovy venkov.

Žádali jste také o jiné dotace?

V letošním roce obec žádá o dotaci na výstavbu nové budovy obecního úřadu s kulturním domem a hasičskou zbrojnicí, která by měla stát přibližně devět milionů korun, a dále na výstavbu dětského hřiště za více než 500 tisíc korun. Dotace by měly pokrýt náklady až do výše devadesáti procent.

Plánujete větší investice či opravy i do budoucna?

Kromě již zmíněné nové budovy obecního úřadu a dětského hřiště bychom v obci rádi dokončili povrch v jedné z ulic. Další plánovanou rozsáhlejší investicí bude zdroj tepla. Ještě není rozhodnuto, zda jím bude plyn, na který je již zpracována projektová dokumentace včetně stavebního povolení, nebo centrální vytápění biomasou. O to je mezi obyvateli obce velký zájem. Prozatím máme zpracovaný energetický audit, po kterém bude následovat také studie proveditelnosti tohoto možného plánu.

Jaké kulturní a sportovní akce v obci pořádáte?

Celý červenec se ve zdejším všesportovním areálu konal 15. ročník tenisového turnaje, který byl ukončen slavnostním programem a nohejbalovým kláním. Podobná tradice se snad spojí i s novým venkovním pingpongovým stolem, který je neustále vytížen. Z iniciativy dobře fungujícího sboru dobrovolných hasičů se letos v zimě uskutečnil druhý hasičský ples. Doufám, že tím byla založena další tradice stmelující lidi v obci. Dále obec pořádá pro děti čarodějnice, dětské dny a mikulášské nadílky spojené s rozsvěcením vánočního stromu. Za zmínku stojí také pamětní deska Járy Cimrmana, která může být příjemným zastavením při průjezdu obcí.

LENKA KAŠPAROVÁ

FAKTA O OBCI
Poloha: dva kilometry severovýchodně od Hradce
Katastrální výměra: 351 hektarů
Nadmořská výška: 255 metrů nad mořem
Počet obyvatel: 200 obyvatel
První písemné zmínky pocházejí z počátky 14. století