„U vyvolávacího panelu ale bude stačit zvolit speciální tlačítko určené této skupině občanů a  klient bude odbaven, jak při podání žádosti o nový občanský průkaz, případně pas, tak i při výdeji vyrobených dokladů, dříve," vysvětlila Magdaléna Vlčková, mluvčí hradecké radnice.

Tělesně postižení i starší lidé už se zpravidla na řadu dostali dříve. „Do této chvíle byli ale automaticky řazeni do obecné fronty a mnohdy jim dlouhé čekání mohlo způsobovat potíž," potvrdila důvody pro zavedení novinky Ľudmila Ducháčová, vedoucí správního odboru magistrátu.

Možnost rychlého odbavení magistrát už nabízí malým dětem do pěti let, které mají vyčleněnou speciální kabinu, v níž nechybí ani hračky.

„Fotografie na pas či občanský průkaz má přísné parametry a někdy je velice těžké pro staticky umístěný fotoaparát vystihnout okamžik, kdy se dítě dívá přímo do objektivu v požadovaném úhlu. Proto nám často pomáhají jejich maminky i hračky v kabině," uvedla Ducháčová.

Dodává, že přednostní odbavování dětí si jejich doprovod chválí, protože setrvávání ve frontách s dítětem je i pro dospělé mnohdy velice obtížné.

Pro imobilní občany, kteří mají nově ve frontě pro odbavení přednost, slouží na magistrátu už dva roky invalidní vozík. Je k zapůjčení ve vrátnici magistrátu.

Dole v podloubí  budovy magistrátu jsou navíc speciální nájezdy k výtahům, které klienty dopraví přímo na chodbu oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. V případě potřeby je zde také zvonek pro přivolání pomoci v nouzi.

Kdy požádat o novou „občanku"?
Požádat o nový občanský průkaz může občan již dva měsíce před skončením platnosti toho stávajícího. K podání žádosti o nový doklad občan předloží pouze stávající platný občanský průkaz. Žádost pracovnice na přepážce vygeneruje ze systému, občana si vyfotí a podepsanou žádost odešle do výroby. V případě, že občan nestihne o nový doklad požádat včas a stávající již pozbyl platnost, je povinen při podání žádosti doložit doklad totožnosti. Tím může být platný cestovní pas nebo řidičský průkaz, nejlépe však originál rodného listu.