Na zápisy do městských mateřských škol, které se konaly v pátek 8. a v sobotu 9. dubna, přišlo 1239 dětí. Celková kapacita hradeckých mateřských škol je 2657 míst, což je o pětasedmdesát víc než vloni, počet volných míst pro nadcházející školní rok bude 770.

Jak velký rozdíl mezi počtem žádostí a počtem přijatých dětí bude, však zatím není jasné. „Dnes se s ředitelkami mateřských škol uskuteční dohodovací řízení, ze kterého vyplynou konečná čísla letošního zápisu,“ řekla vedoucí odboru školství hradeckého magistrátu Alena Synková. Dodala, že počet zájemců o předškolní vzdělávání bude nakonec určitě nižší než 1239 dětí. „I když jsme stanovili, že rodiče mohou podat jen jednu žádost na jimi vybranou mateřskou školu, určitě se v žádostech najdou duplicity. Navíc počítáme, že bude zhruba 150 dětí s odkladem povinné školní docházky,“ doplnila Synková.
Obec je ze zákona povinna zajistit podmínky pro vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, proto také mají přednost v přijímání. Těch k zápisu přišlo pětasedmdesát.

Hradec Králové se snaží zvýšit kapacitu svých mateřských škol. Pět desítek volných míst bude mít například nová mateřská škola v Kuklenách, kde se zápis uskuteční později.