„Zatím se situace v soutěži vyvíjí poměrně příznivě. V prvním kole se zájemci do zadávacího řízení na stavbu multifunkčního fotbalového stadionu pouze přihlásili, jelikož muselo být posouzeno, zda uchazeči splňují podmínky odbornosti. U některých jsme si vyžádali ještě doplnění.

V tomto týdnu hodnoticí komise konstatovala, že všichni podmínky účasti splnili a mohou se zúčastnit dalšího kola zadávacího řízení,“ říká náměstek primátora pro oblast městských investic Jiří Bláha (ODS). Radnice už všechny čtyři firmy vyzvala k podání předběžných nabídek.

„Předběžné nabídky se podávají do 5. února. Poté budou následovat jednání s účastníky tendru, jejichž předmětem bude vylepšení návrhů ve prospěch města. Následně pak budeme účastníky vybízet k finálnímu podání nabídek,“ doplňuje Bláha. Pokud vše půjde podle plánu, předpokládá radnice podpis smlouvy s vítěznou firmou a následné zahájení přípravných prací na novém stadionu ještě v prvním pololetí příštího roku.

Jak už dříve Deník informoval, velkým problémem však pro tendr může být řízení, které v současné době vede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Na ten se obrátila už na podzim společnost PORR, která označila hodnotící kritéria za netransparentní a diskriminační. Minulý týden ÚOHS konstatoval, že město v tendru chybovalo, když nedostatečně vypořádalo s námitkami stěžovatele. Celým tendrem se ÚOHS zabývá i dál. Do konečného rozhodnutí, které může trvat i několik dalších měsíců, nemůže město s žádnou z firem podepsat smlouvu. V krajním případě hrozí i zrušení celého výběrového řízení.