Rozbitá silnice, kaluže a voda v garážích v Písečné ulici v Malšovicích vadí jejich majitelům už několik let. Řešení ale zatím není na dohled,  cesta před objekty je totiž v majetku města, to se ale k opravě moc nemá.

„Když hodně prší, nedá se suchou nohou ani vejít do garáže, jak zde stojí voda. Snažím se přijít na společné řešení s magistrátem, se kterým si dopisujeme dlouhé roky. Šlo by například udělat odvodnění jednoduchou strouhou uprostřed silnice. Technické služby by to zvládly, nemají ale pokyn z města," vysvětlil Mojmír Kuťák, jeden z majitelů garáže, který zastupuje i ostatní vlastníky.

Lehké úpravy už podle města pracovníci technických služeb udělali. „Oblast s garážemi a páteřními cestami není bohužel majetkově scelená. To znamená, že garáže vlastní někdo jiný a cesty také, a to je každé řešení vždy velice obtížné. Cesta je v majetku města, technické služby opravily bezodkladně odvodnění v živičné vozovce," potvrdila Magdaléna Vlčková, mluvčí magistrátu.

Beton načerno brzdí odvodnění garáží

Problémové jsou hlavně betonové nájezdy do garáží, které v minulosti vlastníci postavili v podstatě načerno. „Zpevněné plochy byly pravděpodobně vybudovány vlastníky garáží bez souhlasu vlastníka pozemku, což nezakládá naši povinnost vynakládat finanční prostředky na jejich odstranění. Odboru správy majetku města se nepodařilo zjistit, kdy a kdo plochy provedl a v nejbližší době se nepočítá s požadovanou úpravou komunikace. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům je prvořadé, aby byly vynakládány účelově na opravy místních komunikací a chodníků ve městě, což je v zájmu bezpečnosti široké veřejnosti," píše odbor správy majetku města v odpovědi vlastníkům garáží loni v prosinci.

Problém s vodou

Majitelé však musejí zajistit odvodnění ze svých střech, protože zákon o pozemních komunikacích zakazuje na komunikaci vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté odpady.

„Bohužel kvůli tomu, že dochází k vypouštění těchto vod, splašků a tekutých odpadů na komunikaci a k jiným výškovým poměrům jednotlivých řad garáží (voda stéká - vzdálenější řada garáží od Futura má vjezdy výše než řada garáží blíže k Futuru), je velice obtížné provést jakékoliv opatření. Nicméně záležitost nepouštíme ze zřetele, hledáme jiné možné a pro všechny strany přijatelné řešení. Na místě jsme provedli šetření a situaci i nadále poměrně intenzivně řešíme a monitorujeme," dodala mluvčí.