Již sedmým rokem působí Petr Dušek ve vedoucí pozici krajské dopravní policie. V krátkém rozhovoru zhodnotil nejenom současnou dopravní situaci v Hradci Králové, ale i význam klíčových komunikací.

Základní otázka. Jak obecně vnímáte dopravu v krajském městě a jeho okolí?
Po výsledcích z loňského roku dopravní situaci v rámci Královéhradeckého kraje hodnotím určitě jako bezpečnější než v roce předešlém. Sice došlo k většímu počtu dopravních nehod, nicméně co je nejdůležitější, výrazně ubylo nehod s následky na zdraví účastníků nehod. Kromě jiného za zlepšením situace může i omlazený vozový park. To souvisí i s lepšími pasivními, ale i aktivními bezpečnostními prvky.

A jak je na tom samotný Hradec, zejména co se týče hustoty dopravy? Právě i tato věc bývá častým tématem.
Největším problémem je dlouhodobě tranzitní doprava. To znamená, že touto dopravou jsou zatíženy zejména silnice první třídy, příkladem může být tah na Polsko či na Ostravu a Olomouc. Zkrátka, nákladní kamionová doprava je vidět a je jí čím dál tím víc. Z našeho pohledu je hlavním východiskem dobudování dálnic. I s ohledem na to, že na našem úseku dálnice bylo za 12 let usmrceno „pouze“ sedm osob. Obecně se dá říci, že dálnice jsou velmi bezpečným typem komunikace. A samozřejmě odvod kamionové dopravy na obchvaty by prospěl i dopravě v samotném Hradci. Hustota provozu v současné době je velmi výrazná. Svou vinu na tom mají i časté uzavírky komunikací, opravy, ale i nečekané události, jakými jsou dopravní nehody. Proto například dostavba dálnice D35 či dálnice D11 budou faktory, které uleví jak okolí krajského města, tak i jeho centru.

Tradičně patří mezi nejvytíženější místa křižovatka u soutoku, kde se napojuje ulice Rašínova, kterou známe jako takzvanou Hradubickou třídu. Za posledních šestnáct let se počet aut, která tudy v průměru denně projíždějí, zvedl o pět tisíc. Je to zásadní číslo pro situaci v dopravě?
Myslím si, že pro město je to určitě znát. Nebylo by to znát například při provozu na dálnici, nicméně na tomto druhu komunikace to bezesporu znát je. Navíc doprava narostla v nejvíce zatížených časech, to znamená přes den.

Jak je to se samotným centrem Hradce, kam se těžká doprava nedostane?
Hradec má obrovskou výhodu, že zde působil Gočár, který vyprojektoval stejnojmenný okruh. V porovnání s Pardubicemi a podobně velkými městy je Hradec velmi dobře řešený. Myslím si, že v současné chvíli je Hradec na blízko pomyslného stropu toho, co dokáže propustit z hlediska dopravy. Samozřejmě je to způsobené i nedostatkem parkovacích míst, chybí odstavná parkoviště na okrajích města, na která by bezprostředně navazovala městská hromadná doprava. Každý se snaží autem dojet přímo do centra. Záchytná parkoviště by jistě výrazně pomohla.

Zmínil jste, že je Hradec se blíží stropu toho, co může pojmout. Jaký je další výhled?
Samozřejmě rezerva tady je, ale předpokládám, že výrazně by pomohla právě dostavba dálnice D35, protože část dopravy, která musí sjet u Opatovic, vyjet kolem fakultní nemocnice a pokračovat dál na Brno či na Olomouc, by se Hradci vyhnula. Co se samotného centra týče, rezerva tu je, ale nárůst by přinesl další komplikace.

A jak by mohl znít návod na zlepšení situace? A to s odkazem i na samotné řidiče.
V dnešní době je možné sledovat informace o dopravních nehodách. Já osobně to třeba využívám v době, kdy jedu z práce a potřebuji přejet polovičku Hradce. Určitě chytré informační systémy jsou a budou přínosem. Každé město má však svoje specifika. Dalším záležitostí je i to, že například ve většině aut sedí pouze jeden člověk.

A právě to je i otázkou. Auta jezdí poloprázdná. Změnily se za poslední roky návyky řidičů?
Stejně tak jako v dnešní době je potřeba přepravovaného zboží doručit takzvaně just in time a firmy doslova jedou na skladech na kolech, tak bohužel funguje i osobní doprava. Dnes se každý snaží dojet z bodu A do bodu B a za každou cenu zůstat v autě bez nutnosti přesedat na městskou hromadnou dopravu. To samozřejmě přináší problémy s parkováním a promítne se to též na dojezdové době. Pokud pak musí lidé stát koloně, odrazí se to na jejich nervozitě. Plynulost provozu bezprostředně souvisí i s bezpečností. Pokud by všichni řidiči jeli plynule a respektovali zákony, tak by teoreticky nemělo dojít k nehodě. Jen dodám, že průměr v Královéhradeckém kraji je zhruba 17 nehod za den.

Často se zmiňuje i možnost bezplatné MHD. Pomohlo by to?
Myslím si, že ve městě určitě. Pomohlo by to jak v hustotě provozu, tak samozřejmě i ve zlepšení životního prostředí.

A co legislativní omezení vjezdu osobních aut do centra? Či podobné inspirace z evropských měst.
Existují určitě emisní normy. Například automobily s označením Euro 6 mohou do centra evropských metropolí. Zvýhodněné jsou tak elektromobily. Některé emisní normy jsou zpoplatněné, a některé do center měst v určitých časech nesmějí vůbec. V současné chvíli nějakou formu regulace připravuje Praha. Před několika dny byl například nezávazně schválen zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12 metrů právě v Praze.

Jsou obdobné recepty na omezení dopravy hudbou budoucnosti, nebo by se k nim mohlo krajské město v dohledné době připojit?
Myslím si, že by to šlo. Samozřejmě pokud to bude legislativně upravené. Na pořadu dne by asi nebyla cesta celkové elektromobility, ale určitě by se mohlo jít cestou nízkoemisních vozidel, větším důrazem na městskou hromadnou dopravu. Co se týče nákladní dopravy, není nereálné města jí vjezd do určitých částí města zakázat. Na druhou stranu rozumím tomu, že zásobovat se musí, nicméně v některých evropských městech probíhá zásobování nákladními vozidly pouze v noci. A to proto, aby se nemíchali v dopravě v denní době a v nejvíce zatíženém čase. Receptem by jistě bylo rozmělnit dopravu do vícero hodin.

Vraťme se do současnosti. Jaká jsou problematická místa v krajském městě?
Kdybychom měl začít takzvanými dopravními „špunty“, tak určitě to je most přes Labe u soutoku. Tedy v podstatě trasa, kterou musí absolvoval řidiči, kteří cestují po D11 dál ve směru na Ostravu. Tím, že nikam nevede D35, řidiči musí využít druhý silniční okruh a jet „centrem“ města. Jedná se o okolí fakultní nemocnice a takzvaný brněnský kruhový objezd. Jak jsem již řekl, z mého pohledu by to velmi výrazně vyřešila dálnice D35, která by byla dovedená kamkoli za Hradec Králové. Co se pak rizikových míst týče, v současné době si netroufnu žádnou křižovatku označit jako rizikovou. Jsou samozřejmě místa, kde dochází častěji k nehodám, ale jak sem již zmiňoval, loni, bohudík, nebyla žádná osoba usmrcená, většinou se jednalo jen o „ťukance.“ Zmíním i to, že v souvislosti se změnou takzvaného inteligentního dopravního systému se bude řešit dopravní značení pro cyklisty. Aby bylo sjednocené a jasně srozumitelné.

Závěrem. Jaký je Váš subjektivní pocit z dopravy, když jako řidič cestujete v Hradci a jeho okolí?
Velmi pozitivně hodnotím loňské otevření posledního úseku dálnice D11, protože jezdím v úseku na Chlumec nad Cidlinou po takzvané staré jedenátce. Od otevření dálnice se velmi výrazně zklidnila doprava a to s ohledem na plynulost a bezpečnost. V minulosti zde nákladní auta tvořila špunty. Kvůli tomu se i rizikově předjíždělo a vznikala tak celá řada rizikových míst. Dovedením nákladní dopravy až na kraj Hradce se stará jedenáctka stala výrazně bezpečnější. A pokud by dálnice vedla až do Polska a D35 kamkoli do Pardubického kraje, tak by to mělo obrovský vliv na bezpečnost v dopravě v rámci celého regionu. A co se Hradce samotného týče, v poslední době se daleko více zohledňují a respektují i nemotorizovaní účastníci silničního provozu. Tím myslím preventivní prvky, tak i ty represivní. V dnešní době je i více vidět, že i cyklisté myslí na svou bezpečnost. Samozřejmě je důležité, aby dopravní výchova probíhala už od mateřských škol a také, aby děti viděly vzor chování například u svých rodičů.