Architekti teď kreslí dokumentaci a samotné práce by měly začít v roce 2023. „Provedena bude obnova stromů, zachováno bude maximum těch perspektivních a dojde k vysázení nových. Upřednostněny budou české druhy dřevin,“ plánuje investiční náměstek Jiří Bláha. Město také opraví osvětlení a zpevněné plochy.

Císařská cesta byla postavena během stavby hradecké pevnosti. Projekt tedy musí zohlednit požadavky památkářů. „Císařská cesta začínala v Pospíšilově ulici v blízkosti současné střední školy a procházela Kubištovými sady směrem ke staré nemocnici. Obnovena bude její stopa a podél ní bude doplněno stromořadí. Na místě by mimo jiné měla také přibýt naučná prezentace o historii této Císařské cesty,“ dodává vedoucí odboru památkové péče magistrátu Jan Falta. Kubištovy sady mají rozlohu 2,4 hektaru a vybudovány byly v mezi lety 1905 a 1907.