Ten to na konci minulého roku oznámil dopisem Jaroslavu Andresovi, předsedovi občanského sdružení Za obchvat České Skalice. Právě předseda tohoto sdružení a jeho zástupce Jiří Vít dali zhruba v polovině prosince podnět veřejnému chránci práv ombudsmanovi, aby se do složité kauzy vložil a vahou své funkce přispěl k řešení situace a pomohl zodpovědět čtyři zásadní otázky:

Jak je možné, že dva účastníci dominující v dokončení obchvatu, kterými jsou majitel sběrných surovin a Ředitelství silnic a dálnic, se už čtyři roky nemohou dohodnout na podmínkách výkupu pozemků a investice za bezmála 800 milionů korun není využívána ke svému účelu?

Dále chce sdružení vědět, proč ministerstvo dopravy je k problému lhostejné a uchyluje se pouze k chlácholivým dopisům, jak může státní odvolací orgán k odvolání na rozhodnutí o černé stavbě v arelálu provozovny sběrny nevydat žádné rozhodnutí?

Kromě toho sdružení konstatuje, že zahájení stavby obchvatu bylo provedeno v rozporu s platnými zákony, protože nebyly dokončeny výkupy pozemků v plném rozsahu.

„Občanské sdružení je vedeno jediným přáním, a to, aby transitní doprava byla převedena na obchvat a městu i jeho občanům se ulevilo od stresové situace,“ píší ombudsmanovi Andres s Vítem.

Ten se po seznámení s obsahem podstatných písemností rozhodl zahájit v této kauze šetření. „Obrátil jsem se s žádostí o podání stanoviska a vysvětlení k danému případu na ministra dopravy, ředitelku Krajského úřadu v Hradci Králové, ředitele Krajské hygienické stanice a starostu České Skalice. O výsledku šetření vás budu informovat,“ ujišťuje ombudsman Motejl.