Patnáct let čekají hradecké Sukovy sady na doplnění opomenutých prvků. A pokud vyjdou i plány Komise místní samosprávy Pražské předměstí - sever (KMS), která se spojila s organizací Salinger - Žijeme spolu a jinak, mohl by se výčet sportovních i odpočinkových aktivit v sadech ještě rozšířit. A to už příští rok.

Alespoň to vyplývá ze slov zástupce KMS Miloše Berounského, který na začátku května zaslal hradecké radnici upřesnění požadavků na revitalizaci sadů. „Sešel jsem se jak s náměstkem primátora Jindřichem Vedlichem, tak i s hlavním architektem Petrem Brůnou. 
Z jeho slov vyplynulo, že se s revitalizací Sukových sadů počítá a naše návrhy jsou 
i v souladu s jeho ideou," řekl Miloš Berounský, podle kterého vzešly z jednání dvě varianty, jak docílit kýženého cíle. Obě počítají s vypracováním projektu.

„Jednou z možností je, že by se tento projekt vyhlásil společně se soutěží 
na úpravu Rozárky. Druhou variantou je projekt samostatný. Obě varianty by se daly stihnout do konce letošního roku," řekl Miloš Berounský.

Již příští rok by si mohli lidé v Sukových sadech nejenom přečíst publikaci z knihobudky, zahrát si volejbal na hřišti, či si vyzkoušet chůzi na boso. Počítá s tím plán KMS a organizace Salinger, kterou podporuje i místní radnice. Tedy alespoň útvar hlavního architekta.

Kdo si hraje…

„Jsem rád, že se po patnácti letech snad konečně dobereme konce našeho úsilí," řekl zástupce KMS Miloš Berounský, který se v minulých dnech sešel s hlavním architektem města Petrem Brůnou, kterému nastínil požadavky na revitalizaci parku.

Ty počítají mimo jiné 
s vytvořením dětského hřiště s tradiční sestavou herních prvků (kolotoč, houpačka, skluzavka, prolézačka, pískoviště), ale také vytvoření plochy menšího hřiště na míčové hry.

Další požadavky vzešly 
ze spolupráce s organizací Salinger. „Jednou z možností je vybavit park knihobudkou, tedy místem, kde si kolemjdoucí vyměňují svou oblíbenou literaturu. Lidé se u ní mohou zastavit a vzít si jeden nebo dva svazky. Na oplátku pak přinesou jinou knížku, aby si ji mohl přečíst zas někdo další," řekla Deníku Michaela Formánková. Druhý nabídnutý projekt reflektuje současný trend zdravého životního stylu, ale také odkazuje 
na část názvu projektu, tedy „Jinak".

„Chceme, aby člověk zažil i jiný způsob chůze, než na který je zvyklý. Proto je našim dalším záměrem osadit část parku chodníkem 
pro vyznavače bosé chůze, kde by na pár metrech čtverečních mohl zakusit několik druhů terénu pod bosými chodidly," dodala Michaela Formánková.

Nový projekt

Z vyjádření Odboru hlavního architekta vyplývá, že se u Sukových sadů snad již brzy hnou „ledy".

„S ohledem na potřebu řešit širší záběr požadavků bude nejvhodnější zadat dopracování celkového návrhu úpravy parku, který:

❶ Maximálně využije stávající hodnoty území.
❷ Navrhne rozmístění aktivit  (hřišť, odpočívadel…) v parkové ploše, začlenění navržených prvků dle požadavků KMS s ohledem na prostorové možnosti.
❸ Navrhne úpravy porostu tak, aby kompozice porostů dlouhodobě tvořila základní složku parkové plochy, zaměří se na posílení vegetační clony od křižovatky Koruna.
❹ Vyhodnotí stávající komunikační síť, kapacitu chodníků, dle potřeby navrhne doplnění.