„Byla to náročnější práce než při prvním dílu. Od 7 do 17 hodin chodím do zaměstnání a knihu jsem dával dohromady vlastně po večerech," dodal autor Jaroslav Hrůza.

„Druhá kniha je při stejném počtu stran ještě o 30 dekagramů těžší, tiskárna dala kvalitnější papír," prozradila při listopadovém křtu v Knihovně města Hradce Králové vydavatelka Helena Rezková.

Výsledek práce autora, jeho dalších patnácti sběratelských spolupracovníků, vydavatelství a tiskárny je fantastický. Na 256 stranách je 474 historických i současných reprodukcí pohlednic (včetně I. dílu je „venku" celkem již 1079 pohlednic!), jejichž prostřednictvím mohou čtenáři porovnat rozvoj města, jeho architektury a tentokrát dochází i na tehdejší okolní města a další městské části. V knize jich je zastoupených dvacet (od Nového Hradce, Pražského a Slezského Předměstí přes Kukleny, Svobodné Dvory, Plotiště nad Labem až po Malšovice, Malšovu Lhotu, Slatinu a Svinary), zařazeny jsou i pohlednice z bitvy na Chlumu a příjemným osvěžením jsou reprodukce maleb a obrazů. V knize jsou též různé pohlednice novější, tzv. okénkové, najdete na nich spoustu zajímavostí, nechybějí reklamní pohlednice a korespondenční lístky, vánoční i velikonoční pohlednice, leporela, futuristické pohlednice, novoročenky a celá řada dalších.

Kniha má obrovskou dokumentační hodnotu. U jednotlivých pohlednic nenajdete pouhý jednořádkový popisek místa a děje, ale podrobný historický výklad a spoustu dalších zajímavostí a souvislostí. To je výsledek nesmírně pečlivé práce autora, který se často měnil na badatele, když zjišťoval dané skutečnosti. V tom mu výraznou měrou pomohli i další sběratelé pohlednic, došlo i na svědectví žijících pamětníků. Při doslova titěrné a časově náročné práci nezapomněl ani na detail, kterým je zveřejnění „životnosti" vlastní pohlednice – tedy kdo komu ji posílal a kdy se tak stalo.

Kniha má logickou stavbu, ke které přispěla i pěkná a přehledná grafická úprava Jiřího Hrůzy, z jehož pera v závěru vznikla cenná kapitola, která odhaluje a přibližuje principy a zákonitosti jednotlivých tiskařských technik při výrobě pohlednic i s ukázkami - od knihtisku, litografie, ofsetu až po hlubotisk a bromografii. To je nápadité oživení knihy, která svou kvalitou vybízí všechny zainteresované k dalšímu pokračování. Slib při křtu II. dílu tentokrát nepadl, ale mezi autorským kolektivem i početnými návštěvníky tohle přání „poletovalo" jako pírko v příjemném teplém vánku. To druhé by klidně mohlo přistát pod leckterým vánočním stromečkem. Rozhodně by to byl krásný a oceňovaný dárek.

Jaromír Fridrich