„Dokončíme tím desetiletý plán obnovy vozového parku našich dobrovolných hasičů, kteří našemu městu dělají velmi dobrou službu," vysvětlil primátor Zdeněk Fink.

Vozidlo pojme až pět tisíc litrů vody a hasiči ho budou využívat především pro prvotní zásahy při hašení požárů a pro záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Kompletní výbava

Veřejnou zakázku na pořízení vozidla město vypsalo už v únoru. Zadávací podmínky obsahovaly mnoho technických parametrů. Součástí dodání vozidla bude tedy například i výbava v podobě radiostanice, mikrofonu, kompletní sady dýchacích přístrojů, nářadí potřebného u zásahů, zdravotnických pomůcek a záchranných vest. Požadavky dobrovolných hasičů a potažmo města v roli pořizovatele tohoto vozidla vycházely ze zkušeností a poznatků hasičů z terénu.

Dodávka bude obsahovat i elektrocentrálu a dvě kalová čerpadla spolu s požární hadicí. „V podstatě jde o dodávku takzvaně na klíč," prozrazuje vedoucí odboru krizového řízení Miloš Kříž, pod nějž dobrovolní hasiči spadají.