Co je v obci nového?
Největší novinkou je, že se nám podařilo v celé vesnici vybudovat kanalizaci. V současné době už měla probíhat také generální oprava zdejší komunikace, která je zničená po výstavbě dálnice. Opravu bude tedy na své náklady provádět Ředitelství silnic a dálnic. Bohužel se ale kvůli administrativním problémům zatím stále ještě pracovat nezačalo. Nedávno jsme také prodali část obecního pozemku vedle dálnice, kde se nyní staví překladiště. Vzniknout by zde tak mělo kolem dvou set pracovních míst.

Žádali jste o dotace?
Ano, podávali jsme žádost o dotaci na výstavbu kanalizace. Přispěli nám ze Státního fondu životního prostředí a Královéhradeckého Krajského úřadu. Celkově stačily dotace pokrýt 76 procent nákladů na vybudování kanalizace. Zbytek, včetně přípojek k jednotlivým domům za pět milionů, už platila obec.

Plánujete větší investice či opravy i do budoucna?
Samotná výstavba kanalizace byla pro obec po finanční stránce velmi náročná, a tak nyní žádné velké plány do budoucna nemáme. Do konce října by se mělo začít s opravou silnice vedoucí přes Dobřenice. Problematické je však i nadále to, že kamiony jedoucí na dálnici neustále jezdí před naši obec, způsobují hluk a ničí vozovku. Žádali jsme o zavedení určitých omezení, jednalo se i o vytvoření obchvatu Dobřenic. K ničemu ale zatím nedošlo.

Jaké kulturní či sportovní akce v obci pořádáte?
Snažíme se každý měsíc uspořádat alespoň jednu akci. Velmi aktivní jsou v tomto směru místní dobrovolní hasiči a mateřská škola. Máme zde čarodejnice, drakiády, maškarní bály, dětské a sportovní dny, stavit budeme nově i masopust. V místní knihovně se pořádají různé besedy a přednášky. Obnovili jsme i tradici vítání občánků. Máme zde fotbalový klub, tenisové kurty, dětské hřiště. Pořádali jsme i soutěž mateřských škol mikroregionu Urbanická brázda.

FAKTA O DOBŘENICÍCH:

Poloha: Obec leží 15 km jihozápadním směrem od Hradce a je součástí mikroregionu Urbanická brázda

Katastrální výměra: 744 hektarů

Počet obyvatel: 560

Nadmořská výška: 266 metrů nad mořem

Obec založena: roku 1339

(lka)