Na radě města se před několika dny projednával záměr o zapsání architektury první poloviny dvacátého století na seznam hmotného dědictví UNESCO. Kritéria pro zápis na seznam kulturních památek jsou však velmi přísná.

„Schválili jsme na radě záměr, že by se město Hradec Králové mohlo pokusit svoji architekturu dvacátého století zapsat na seznam hmotného dědictví UNESCO. Je to ovšem obrovský kus práce. Jedná se o běh ne na dva až čtyři roky, ale spíš na pět až deset let,“ řekl hradecký primátor Zdeněk Fink.

Město si musí nechat vypracovat studii, protože se samozřejmě nejedná pouze o architekturu, ale i její příběh. Jde především o výjimečnost, co největší míru autentičnosti a dochování staveb v původním stavu.

V celém schvalovacím procesu Unesca hraje důležitou roli i souhlas majitelů objektů, kteří se musí zavázat, že o nemovitosti budou pečovat předepsaným způsobem. Dalším kritériem je i zajištění takových podmínek, aby výhledově nedocházelo k poškození staveb.

„My samozřejmě chceme s někým spolupracovat. Pro nás by bylo optimální spojení s jiným městem z regionu, které má obdobný osud a historii,“ doplnil Fink.

Region pro UNESCO je Evropa, Izrael a Severní Amerika a v daném regionu se žadatel neobejde bez výjimečnosti.

„Zatím jsou to rané úvahy. Vše musí zpracovat tým odborníků. Nelze pracovat bez politické podpory, protože jinak by práce neměla smysl. Teď nás čeká první krok, budeme usilovat o nominaci na Indikativní seznam, v němž se nachází i moderní brněnská vila Tugendhat,“ uzavřela hradecká radní Lenka Jaklová.