Ředitel Centra Sion Denis Doksanský se k tomu vyjadřuje tak, že si samozřejmě váží toho, že Rada kraje žádost zcela nezamítla a nevyhověla tak radní pro školství za KSČM Šormové, a oceňuje, že alespoň určitým způsobem s navýšením celkové kapacity školy Rada kraje souhlasí.

Zároveň je však třeba říci, že navýšení kapacity SŠ Sion High School o 40 žáků neřeší vůbec nic, neboť jen na dálkové studium od září 2015 čeká více než 60 uchazečů. Zdalipak je budou moci přijmout, přičemž pro ně je, vzhledem k zachování jejich zaměstnání, zahájení studia od září 2015 existenční záležitostí. Vedle toho existuje samozřejmě otázka studentů denního studia, proto navýšení na 240 žáků v žádném případě neřeší situaci školy pro nový školní rok 2015/2016.

Naštěstí z hlediska zákona není stanovisko kraje závazné a pro případné kladné rozhodnutí Ministerstva školství (MŠMT), mládeže a tělovýchovy není ze zákona souhlasné stanovisko kraje podmínkou (jak dokazuje příklad soukromého gymnázia v Hořicích, které v loňském roce vzniklo i navzdory nesouhlasu kraje na přímé povolení MŠMT). Rozhodnutí této záležitosti je tak plně v pravomoci ministryně, která může věc sama racionálně posoudit a rozhodnout podle svého uvážení.

Na tiskové konferenci bylo uvedeno, že ministryni v této věci osloví hejtman spolu s radní, což koneckonců učinili již vloni v létě, kdy podobně oslovili exministra Chládka, a stejně tak ze školy se budou snažit s ministryní osobně jednat, vysvětlit jí situaci a doufat, že po seznámení se s ní usoudí, že je ku prospěchu žáků i školství v kraji navýšení kapacity školy odsouhlasit. S ministryní již zahájili jednání a budou v nich pokračovat.

Co když rozšíření schváleno nebude?

Objevují se dotazy, co by ve škole dělali v případě, že by navýšení v této fázi nebylo uskutečněno. Ředitel Denis Doksanský vysvětluje: „Pro školu by to znamenalo, že by nemohla dva až tři roky přijímat žádné nové studenty, což by pro ni mohlo být likvidační, a proto nemá jinou možnost, než o navýšení kapacity usilovat a svou žádost podávat znovu a znovu a jednat o ní jak s paní ministryní, tak s dalšími zainteresovanými osobami."

„Stejně tak předpokládáme, že vzhledem k tomu, jak se k naší věci rada postavila, navštívíme spolu se studenty a učiteli zářijové zastupitelstvo podobně, jako jsme učinili již v červnu," dodává Doksanský.

Údajné odhalení ČŠI o porušení zákona

Sion se také chce vyjádřit k tvrzením radní Šormové, že SŠ Sion High School porušuje zákon tím, že má více studentů, než je její nejvyšší povolená kapacita, a že toto porušení zákona odhalila Česká školní inspekce (ČŠI). Skutečnost je taková, že v důsledku porušení lhůt ze strany MŠMT, kdy ve škole neobdrželi stanovisko před zahájením přijímacího řízení, se zde dostali do situace, kdy by buď museli poškodit práva žáků a přijímací řízení zrušit, nebo s ohledem na jejich budoucnost je ke studiu přijmout a doufat, že MŠMT celou záležitost dořeší do 1. září 2014, což se však nestalo.

Ministerstvo i nadále projednávalo věc velmi zdlouhavě. Rozkladové řízení trvalo více než 140 dnů a rozhodlo jej až v polovině září po zahájení školního roku. Celou věc MŠMT uzavřelo až v polovině ledna 2015. O tom, že v Sionu mají o několik studentů více, MŠMT otevřeně informovali. Nepobírají na ně žádné finanční prostředky, tudíž je vzdělávají zcela zdarma.

Žel tak, jak bylo ve stylu jednání exministra Chládka, v důsledku opakovaných jednání ve věci žádosti školy vůči jeho osobě, rozhodl se vyslat do Hradce inspekci, která měla cíleně překročení limitu oficiálně odhalit. Kontrola probíhala korektně, o této skutečnosti Sion informoval předem a jediný závěr byl, že má o 21 žáků více a musí tento nedostatek odstranit. O to v žádosti usilují nezávisle na inspekci již dlouhodobě z toho důvodu, aby škola neměla limity, které ji omezují v její činnosti. To, jak věc podala radní Šormová, považují za účelové až tendenční posunutí skutečnosti a jsou přesvědčeni, že jednali v nejlepším zájmu žáků a jediným možným způsobem. I nadále se očekává, že se Sionu podaří věc nejvyšší povolené kapacity dořešit.

Konference objasní situaci
Sion zkraje příštího týdne uspořádá tiskovou konferenci, týkající se záležitosti navýšení kapacity Střední školy Sion High School. Uskuteční se v pondělí 20. července od 10.30 hodin v budově Centra Sion v Malšovicích (Na Kotli 1201, Hradec Králové).
Tiskovou konferenci svolávají v souvislosti s obviněními, která vůči střední škole na tiskovce Rady kraje v pondělí 13. července vyjádřila radní pro školství za KSČM Táňa Šormová.
Cílem je seznámit příchozí s fakty, týkajícími se těchto obvinění, poskytnout reálné údaje o počtu žáků, na nařčení konkrétně reagovat a přinést aktuální informace.
Tiskovka je svolávána narychlo vzhledem k tomu, že ředitel Sionu Denis Doksanský je celý tento týden na dětském táboře na Moravě, kde je prakticky mimo dosah internetu i signálu, a příští pondělí odpoledne odjíždí na hokejový kemp do Sokolova (pořádaný partnerskou organizací hockeyministries.cz). Proto je pondělní dopoledne jedinou možností, kdy se dá na aktuální situaci osobně reagovat.

Gabriela Labská, Kateřina Hegerová