Prohlídky stavby, jejíž základní kámen byl položen roku 1699, jsou naplánovány na sobotní i nedělní 13. respektive 14. hodinu. Vstupné je stanoveno na 70 korun. Důchodci, děti od 6 do 15 let, studenti, držitelé ZTP a studenti pak zaplatí o dvacet korun méně.

Co se týká autorství stavby, je přisuzováno Kryštofu Dienzenhoferovi (1655 - 1722) anebo Janu Blažeji Santinimu (1677 - 1723).