V čele konference nahradil dosavadního předsedu, olomouckého arcrbiskupa Jana Graubnera, jemuž letos končí druhé pětileté období.

Konference je sbor českých a moravských biskupů. Svého předsedu volí jednou za pět let. Ke zvolení je třeba dvoutřetinové většiny členů. Předseda bývá považován za mluvčího katolické církve například pro jednání s vládou, není v nadřazené pozici vůči ostatním biskupům.

ZUZANA PLOCKOVÁ, ČTK