Domov U Biřičky by se měl do roku 2020 rozrůst o novou budovu. Klienti budou mít větší životní prostor a více soukromí, kterého se jim v domově v současnosti nedostává. Rozšíření areálu ale nevyřeší celkový nedostatek lůžek pro seniory v Hradci.

Nová budova vyroste v blízkosti stávajícího objektu domova. „Záměrem je přesunout část kapacity do nových prostor, abychom zlepšili kvalitu života klientů domova. Řešením by nebylo nechat seniory v nevyhovujících podmínkách a do nové budovy umístit další klienty,“ vysvětlila ředitelka domova Daniela Lusková.

Domov U Biřičky je krajské zařízení a slouží všem obyvatelům kraje. Domov registruje stovky žádostí o umístění, které nemůže uspokojit, Hradec by proto podle Luskové měl mít pro své občany vlastní zařízení: „Je zcela nestandardní, že nezřizuje žádný domov pro seniory, to je špatně.“

Víc lůžek nebude

Pokoje v domově původně nebyly určeny pro osoby s vysokým stupněm závislosti, proto teď nevyhovují. „Budovu je třeba přizpůsobit modernímu způsobu poskytování péče,“ vysvětlil Jiří Zeman z odboru sociálních věcí. Jde tedy o investici, která má udržet stávající kapacitu a lépe ji využít. Většina seniorů navíc požaduje jednolůžkové pokoje, kterých je v domově málo. „Každý by měl rád svůj vlastní pokojíček s toaletou, což v současnosti nejde. Senior sdílí prostor s jiným člověkem velmi natěsno, i když třeba nechce,“ popsala situaci ředitelka domova.

Projekt na rozšíření domova má dvě fáze, po výstavbě nové budovy bude následovat rekonstrukce stávajícího objektu. S novou budovou by se kapacita domova měla dočasně navýšit. „V cílovém stavu v roce 2026 ale bude mít domov zhruba stejnou kapacitu jako v současnosti,“ upřesnil náměstek hejtmana Vladimír Derner.

Na Hradecku jsou další lůžka pro seniory potřeba. Otázka je, jak se k problému postaví město. „Hradec v sociální oblasti ustrnul v době před dvaceti lety a nereaguje na trend stárnutí obyvatelstva,“ řekl Zeman. S tím Lusková souhlasí: „Hradec by měl problém řešit vlastními silami stejně jako všechna ostatní statutární města v republice.“

Populace stárne
Královéhradecký kraj se spolu s Prahou a Zlínským krajem řadí na první místa v podílu osob starších osmdesáti let.
Do roku 2026 jejich počet v kraji naroste o dalších čtyřicet procent. Služby pro seniory tak bude potřebovat o téměř dva tisíce osob více než nyní. Nejvíc lůžek chybí na Hradecku, Rychnovsku, Jičínsku a Vrchlabsku.