Zastupitelé rozhodli o tom, že město pozemky v hodnotě 22,4 milionu korun přenechá kraji bezúplatně. „Bereme to jako vklad města do rozvoje zařízení, které samozřejmě z velké části využívají i občané města,“ řekl primátor Zdeněk Fink. Plánovaná budova by měla přinést dalších sto lůžek. Určena by měla být pro klienty s demencemi. Díky darovaným parcelám bude možné rozšířit i nedostačující parkovací plochy. Zvětšit by se měl i park.