Krajští radní vybrali architektonickou studii, podle které vyroste u hradeckého domova pro seniory nová budova. V nové budově ve tvaru písmene E bude celkem šest domácností po 20 klientech. Celková kapacita zařízení se po dokončení stavebních prací navýší na 400 klientů. Modernizace čeká i stávající budovy.

„Jednotlivé pokoje v nové přístavbě budou bezbariérové a budou odpovídat současným standardům, kdy se klade důraz na vytvoření životních podmínek blížící se v co největší možné míře domácímu prostředí. Do nového objektu bude přemístěna i část klientů ze stávající budovy a postupně budeme celý areál modernizovat,“ uvádí náměstkyně pro sociální věci Martina Berdychová (Východočeši). Aktuálně žije ve dvou stávajících budovách až 340 seniorů.

Vedení Královéhradeckého kraje, který je zřizovatelem domova pro seniory, uvažovalo o několika variantách modernizace. Některé varianty navrhovaly i více nových budov či pater. Radní nakonec vybrali variantu, která spočívá ve výstavbě a kompletním vybavením tří propojených dvoupodlažních budov s podzemními garážemi. Nový objekt ve tvaru písmene E bude propojen spojovacími koridory se stávajícími budovami. „V budově bude celkem šest takzvaných domácnosti po 20 klientech, tedy celkem 120 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových pokojích,“ upřesňuje ředitelka domova Daniela Lusková.

Na základě studie odhaduje kraj náklady až na 726 milionů s DPH. Kromě nové budovy a propojovacích koridorů projekt řeší rekonstrukci stravovacího provozu a prádelny, vybudování podzemního parkování pro 120 automobilů a rekonstrukci nevyhovujících inženýrských sítí v celém areálu. Nová budova bude postavená v pasivním standardu, který šetří provozní energie na vytápění. „I proto doufáme ve spolufinancování z dotačních programů,“ říká investiční náměstek hejtmana Pavel Bulíček (Piráti). Podle jeho předpokladů by během stavby nemělo dojít k výraznějšímu omezení klientů a kapacity dvou současných budov.

„Pokud by šlo vše ideálně, mohla by stavba začít už na konci roku 2022. Ovlivnit to ale může spousta věcí. Musíme nejdřív získat územní rozhodnutí, stavební povolení a vysoutěžit dodavatele.“ Pavel Bulíček (Piráti)