„Z důvodu ochrany seniorů žijících v Domově U Biřičky před chřipkovým onemocněním bude zařízení sociálních služeb pro návštěvy zcela uzavřeno od soboty,“ uvedla ředitelka domova Daniela Lusková.

Zákaz návštěv platí až do odvolání. Případné doplňující informace podá ředitelka zařízení na telefonním čísle 702 088 428.