Domovy důchodců tak nyní budou fungovat pouze pod hlavičkami městských, případně obecních úřadů. Schválili to včera krajští zastupitelé.
„Umožní to systémový přístup ve financování sociálních služeb. Kraj bude nadále zřizovatelem pouze domovů pro občany se zdravotním postižením (dříve nazývaných ústavy sociální péče) a specializovaných zařízení. Zřizovatelem domovů pro seniory budou až na jedinou výjimku obce,“ uvedl krajský radní za sociální věci Miloslav Macela.

Touto výjimkou je Domov pro seniory ve Vysokém Mýtě, který provozuje nezisková organizace Naděje.

Převod heřmanoměsteckého domova se uskuteční k 1. lednu příštího roku. Tamní městské zastupitelstvo převod odsouhlasilo již vloni.

Samotný převod však bude probíhat tak, že domov důchodců nejdříve bude jako krajská příspěvková organizace zrušen a vzápětí založen nově jako městská organizace. Vynutil si to nový zákon o sociálních službách. Registrace poskytovatelů sociálních služeb jsou totiž nyní nepřenosné.

Heřmanův Městec bezúplatně získá veškerý movitý a nemovitý majetek, který měl dosud ve správě kraj. Na město přecházejí také veškerá práva a povinnosti k zaměstnancům.