V prvním kole se tato zařízení v Humburkách a Černožicích nepodařilo Královéhradeckému kraji převést na obce. Spoléhá nyní na koncesní řízení.

„Poskytovatelé sociálních služeb se v něm mohou ucházet o provozování domovů důchodců. Poskytovatelé budou vázáni příslušnými pravidly a budou muset dodržovat předepsané standardy, aby nepřišli o registraci. Kvalitu péče budou bedlivě kontrolovat krajští inspektoři,“ vysvětlil mluvčí krajského úřadu Jiří Hošna.

Pokud ani druhé kolo nepřinese výsledky, kraj se bude podílet na vytvoření obecně prospěšných společností. (red)