1. Uzavírka

křižovatky s II/321 v Kvasinách ve směru na Ještětice. Asi 660 metrů. Do 31. 5. 2009

2. Silnice II/324

Úplná uzavírka silnice v úseku od křižovaty se silnicí II/323 na náměstí v Nechanicích až po začátek obce Lubno. Do 30. 10. 2009

3. Silnice III/2953

Úplná uzavírka z důvodu celkové rekonstrukce mostu mezi obcemi Dolní Branná a Kunčice nad Labem. Do 15. 10. 2009

4. Silnice I/14

Úplná uzavírka silnice I/14 v úseku od začátku Rtyně v Podkrkonoší při příjezdu od Úpice po křižovatku se silnicí III/01417 na náměstí ve Rtyni v Podkrkonoší směr Hronov. Objízdná trasa pro osobní motorová vozidla bude vedena přes obec Strážkovice, a to pouze pro vozidla do 1,5 tuny. Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vedena po silnicích I/14, I/37, I/33 a II/303 na trase Trutnov - Jaroměř - Česká Skalice - Náchod - Hronov. Do 31. 7. 2009

5. Částečná uzavírka

křižovatky silnic I/14 a II/284 v Nové Pace z důvodu pokračování výstavby okružní křižovatky. Do 31. 5. 2009

6. Uzavírka

v ulicích Nábřežní, Poděbradova v Úpici v délce 145 metrů. Most je uzavřen. Do 30. 11. 2009

7. Silnice II/304

Uzavírka silnice mezi Českou Skalicí a Hořičkami. Objízdná trasa bude vedena přes Zlič, Ratibořice do Heřmanického Dvora a dále do Hořiček. Do 20.7. 2009

8. Silnice II/303

Dlouhodobá uzavírka komunikace v úseku Hronov–Žabokrky. Do 28. 6. 2009

9. Uzavírka

v Trutnově. 300 – 26,6 až 25,9 km. Uzavřeno pro těžká vozidla. Do 30. 9. 2009. (zr)