1. Silnice I/16

Částečná uzavírka v úseku mezi Vlčicemi a Volanovem z důvodu stavebních prací. Provoz je veden vždy volnou částí vozovky a řízen semafory. Do 31. 12. 2007

2. Silnice I/16

Částečné omezení šíře a únosnosti mostů ev. č. 16-088 a 16-096 v Trutnově. Do 31. 12.

3. Silnice I/14

Částečná uzavírka v úseku Mladé Buky–Trutnov (oprava mostů). Provoz je řízen semafory. Do 30. 11. 2007

4. Silnice I/14

Částečná uzavírka mezi Vrchlabím a Lánovem z důvodu stavebních prací. Doprava bude v prostoru mostu svedena do jednoho jízdního pruhu a řízena kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Do 30. 11. 2007

5. Silnice I/16

Částečná uzavírka Pražské ulice v Nové Pace z důvodu výstavby okružní křižovatky. Provoz je veden vždy volnou částí vozovky. Do 19.11. 2007

6. Silnice II/567 Částečná uzavírka ve Zbečníku z důvodu opravy mostu. Provoz je veden vždy volnou částí vozovky. Do 15. 11. 2007

7. Silnice I/11

Částečná uzavírka v Hradci Králové v úseku Okružní a Slezské Předměstí mezi křižovatkou Kladská a Zemědělská z důvodu stavebních prací. Doprava z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí je vedena jednosměrně stavbou, v opačném směru je objížďka vyznačena po ulici Zemědělská a Kladská. Tvoření kolon zejména ve směru do centra Hradce Králové. Do 10. 11. 2007