okr. Havlíčkův Brod

bez omezení

okr. Hradec Králové

Dne 21. 11. 2007 došlo na silnici č. I/31 v Hradci Králové (Pilnáčkova) za křižovatkou s ul. Buzuluckou ve směru na Jičín k rozlití většího množství barvy na komunikaci. V současné době je uzavřen pravý jízdní pruh a pracovníci správce komunikace budou barvu ze silnice odstraňovat. Předpokládaná doba omezení je dnes 22. 11. 2007 do cca 12:00. Tvoření kolon, zejména nákladních vozidel, je vysoce pravděpodobné.

Pokračování částečné uzavírky silnice č. I/11 v Hradci Králové

V termínu od 11. do 25. listopadu 2007 bude pokračovat oprava povrchu silnice č. I/11 (ul. Bratří Štefanů) v Hradci Králové v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Zemědělská po křižovatku s místní komunikací - ul. Podhůrská.

Doprava ve směru z centra HK na Týniště n. O. bude vedena jednosměrně stavbou, v opačném směru je objížďka vyznačena pro nákladní vozidla od Třebechovic p. O. po silnici II. tř. č. 298 přes Krňovice a Bělečko do Býště, zde vpravo na silnici č. I/35 do HK. Pro osobní vozidla je objížďka vyznačena od Třebechovic p. O. přes Krňovice, zde vpravo na Běleč n. O. a Svinary po silnici č. III/29827 do HK.

Silnice č. I/11 Chlumec n. Cidlinou

částečná uzavírka - oprava okružní křižovatky - V termínu od 7. listopadu do 9. prosince 2007 bude provedena oprava okružní křižovatky silnic č. I/11 a II/327 v Chlumci nad Cidlinou (u zámku Karlova koruna). Objížďka bude vyznačena po místních komunikacích (ul. Rooseveltova), provoz bude veden částečně stavbou (po polovinách), řízen semafory. Z ul. Vrchlického a ze sil. II/327 od Převýšova nebude možno do křižovatky v průběhu prací vjíždět.

Částečná uzavírka silnice č. I/33 u Černožic

V termínu od 8. do 30. listopadu 2007 bude prováděna oprava opěrné zdi hráze rybníka v blízkosti silnice č. I/33 (E 442) u obce Černožice. Denně vždy od 7:00 do 17:00 bude úplně uzavřen pravý jízdní pruh ve směru od Jaroměře na HK (délka uzavřeného úseku bude max. 30 metrů) a doprava bude vedena kyvadlově ve volném jízdním pruhu, provoz bude řízen SSZ.

Průjezd nadrozměrných nákladů po volné polovině silnice je možný. Tvoření kolon je vysoce pravděpodobné.

okr. Chrudim

Silnice I. třídy - Do 15. 12. 2007 bude částečná uzavírka silnice č. I/17 v obci Kočí z důvodu výstavby přechodu pro chodce. Přechodná úprava provozu bude provedena přenosnými dopravními značkami.

Od 5. do 30. 11. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. I/17 mezi obcemi Městec a Ostrov- práce při obnově živičného krytu a úpravě krajnic

Od 5. do 18. 11. 2007 a 26. 11. až 5. 12. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/34 v úseku dlouhém cca. 1700 m od obce Františky směrem na Borovou - obnova živičného krytu. Od 19. do 25. 11. 2007 dojde k částečné uzavírce v uvedeném úseku.

Od 1. 11. do 30. 11. 2007 - dopravní omezení na silnici č. I/17 v průtahu obce Čankovice - výstavba chodníků.

Od 3.12.2007 do 7.12.2007 - dopravní omezení na silnici č. I/17 v úseku Chrudim - Kočí, Hrochův Týnec u mostu, křižovatka Holešovice - Městec - lokální výspravy poruch vozovky.

Silnice II. třídy

Od 20. 8. do 30. 11. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/358 v obci Slatiňany - stavba kanalizace.

Do 30. 11. 2007 bude dopravní omezení na silnici č. II/340 v Rabštejnské Lhotě - stavební práce při propojení vodovodu.

Od 17. 9. 2007 do konce dubna 2008 bude dopravní omezení na silnici č. II/341 v úseku mezi silnicemi č. III/341 1 a č. I/17 (Chotěnice - Nový Dvůr) - oprava silnice, propustku a příkopu.

Od 1. 10. do konce dubna 2008 bude dopravní omezení na silnici č. II/355 v obci Holetín - oprava opěrné zdi mezi silnicí a potokem

Od 29. 10. 2007 do 31. 12. 2007 - dopravní omezení na silnici č. II/356 v obci Radim (u mostu) - oprava opěrné zdi.

Od 7. do 23. 11. 2007 - dopravní omezení na silnici č. II/343 v obci Hlinsko u železničního přejezdu a u křižovatky s místní komunikací U Drahého růžku - oprava kanalizačních vpustí.

Od 22.11.2007 do 23.11.2007 - dopravní omezení na silnici č. II/356 v km cca. 6,00 obci Luže - napojení kanalizace

Silnice III. třídy

- důležité! - Od 8. 10. do 7. 12. 2007 bude částečná uzavírka silnice č. III/340 26 v Chrudimi v úseku od okružní křižovatky u plynáren po železniční přejezd z důvodu stavebních úprav silnice. Provoz bude veden jednosměrně směrem z Chrudimi na Ostřešany, z opačného směru bude objízdná trasa vyznačena po silnici č. III/340 32 a I/37. Policisté žádají řidiče, aby počítali s větší časovou rezervou, jelikož se zde tvoří kolony vozidel!

okr. Jičín

Od 30. 10. do 25. 11. 2007 bude částečná uzavírka (jeden jízdní pruh) ve směru od Jičína na Hradec Králové. Jedná se o silnici č. I/35 v úseku Ostroměř - Hořice. Objízdná trasa: Ostroměř - Domoslavice - Dobrá Voda - Hořice a zpět na sil.I/35. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Pozn.: při cestě z Úlibic do Hořic (trasa Úlibice - Hradec Králové) nutno počítat se zdržením při silném provozu až cca 15 minut.

okr. Náchod

Silnice č. I/33 Česká Skalice - částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu, provoz řízen pomocí svět. signalizace, z důvodu výstavby dělícího ochranného ostrůvku přechodu pro chodce. Od 17. 11. (od 06:00) do 18. 11. 2007 (do 22:00) nebo 24. - 25. 11. 2007 (dle počasí).

Silnice č. I/14 - omezení provozu od křižovatky se silnicí č. III/014 19 - Václavice, až po křižovatku se silnicí č. III/014 20 - Bražec. Lokální výspravy ve výše uvedeném úseku. Dojde pouze k omezení provozu, snížena rychlost na 30 km/h.

okr. Pardubice

Silnice č. II/322 Dašice, Komenského - úplná uzavírka z důvodu opravy mostu do 30. 11. 2007.

Silnice č. II/322 Zminný - částečná uzavírka z důvodu opravy mostu 322-023 od 27. 9. do 14. 12. 2007.

Místní komunikace - ulice Kpt. Poplera v Pardubicích - úplná uzavírka z důvodu opravy mostu od 17. 9. do 30. 11. 2007.

Silnice č. II/333 - most mezi obcí Staré Ždánice - odbočka Dolany, do 30. 11. 2007 úplná uzavírka, důvod - rekonstrukce mostu.

Silnice č. I/36 Voleč - úplná uzavírka, oprava vozovky od 22. 10. do 30. 11. 2007.

Silnice č. I/36 Pardubice - Počáply - částečná uzavírka, jednosměrná, oprava vozovky od 24. 10. do 30. 11. 2007.

okr. Rychnov nad Kněžnou

Od 23. 7. do 30. 11. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. II/321 v úseku od obce Domašín po křižovatku se silnicí č. I/14 v obci Solnice z důvodu opravy silnice. Z tohoto důvodu bude v tomto úseku silnic vyloučen provoz nákladních vozidel, pro které bude vyznačena objízdná trasa po silnicích č. I/11 a I/14. V místech stavby bude provoz řízen světelnou signalizací.

Od 20. 8. do 30. 11. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/11 v místě křižovatky se silnicí č. II/318 v obci Častolovice z důvodu výstavby okružní křižovatky.

Od 15. 10. do 30. 11. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/11 v obci Kostelec nad Orlicí z důvodu výstavby bezpečnostních prvků na průtahu obce.

Od 15. 10. do 30. 11. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. III/31830 v obci Lupenice z důvodu opravy komunikace. V místě stavby bude provoz řízen kyvadlově. - Od 15. 10. do 31. 7. 2008 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/14 v úseku Vamberk - Lupenice z důvodu rozšíření komunikace.

Od 22. 10. do 30. 11. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/14 v úseku mezi obcemi Bílý Újezd a Solnice z důvodu rekonstrukce silničního krytu. V místě stavby bude provoz řízen kyvadlově.

Od 1. 11. do 12. 12. 2007 dojde k dopravnímu omezení na silnici č. I/36 v úseku od obce Borohrádek po křižovatku se silnicí č. I/11 v obci Čestice z důvodu rekonstrukce silničního krytu. V místě stavby bude provoz řízen kyvadlově.

Od 16. do 29. 11. 2007 dojde k uzavírce jednoho jízdního pruhu na silnici č. II/305 v obci Týniště nad Orlicí z důvodu demolice budovy bývalé koželužny. Provoz ve směru od obce Albechtice nad Orlicí bude odkloněn po vyznačené objízdné trase.

Dne 24.11.2007 dojde k úplné uzavírce silnice č. III/31810 v obci Lupenice z důvodu pokládky živičné vrstvy. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude úplná uzavírka pokračovat dne 25. 11. 2007.

Od 24.11. do 25.11.2007 dojde k úplné uzavírce silnice č. I/11 v obci Častolovice z důvodu pokládky živičné vrstvy na okružní křižovatce. Objízdné trasy budou vyznačeny. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude úplná uzavírka přesunuta na 1.-2.12.2007.

okr. Semily

bez omezení

okr. Svitavy

Od 10. září do 25. listopadu 2007 bude úplně uzavřena silnice č. I/35 v Litomyšli u Vertexu. Důvodem je oprava mostu. Objízdná trasa bude řádně značena. Policie ČR zde z tohoto důvodu předpokládá větší hustotu provozu, doporučujeme proto zejména řidičům nákladní dopravy, aby použili jinou trasu. POZOR, vozovka na objízdné trase je již ve špatném stavu!

Od 23. 7. 2007 do odvolání bude uzavřena mimoúrovňová křižovatka silnic č. I/35 a č. II/371 u Moravské Třebové, ve směru na Mohelnici. Objízdné trasy budou vedeny po přilehlé bývalé silnici č. I/35 a přes obec Linhartice.

okr. Trutnov

Silnice č. I/16 - ve dnech od 8. 11. do 31. 12. 2007 bude částečná uzavírka na silnici č. I/16 mezi obcemi Pilníkov - Trutnov. Důvodem je rekonstrukce 7 ks propustků. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh, provoz bude řízen světelným zařízením.

Silnice č. I/16 - ve dnech od 8. 10. do 30. 11. 2007 bude omezení provozu na silnici č. I/16 v obci Bernartice. Důvodem je celková rekonstrukce mostů č. 16-096. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh, provoz bude řízen světelným zařízením.

Silnice č. I/14 - od 8. 10. do 30. 11. 2007 bude částečně omezen provoz na silnici č. I/14 mezi Vrchlabím a obcí Lánov. Důvodem je oprava mostu. Provoz zde bude řízen světelnou signalizací.

Silnice č. I/14 - od 1.10. do 30. 11. 2007 bude částečná uzavírka silnice č. I/14 mezi obcemi Lánov - Čistá v Krkonoších. Důvodem je oprava mostu č. 14 - 051. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti.

Silnice č. I/14 - od 9. 7. do 30. 11. 2007 bude omezení provozu na silnici č. I/14 v úseku mezi obcemi Mladé Buky - Trutnov. Důvodem je celková rekonstrukce dvou mostů č. 14- 071 a č. 14-073. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh, provoz bude řízen světelným zařízením.

Silnice č. I/37 - Ve dnech od 23. 10. až 30. 11. 2007 bude omezení provozu na silnici č. I/37 v obci Trutnov - Bojiště. Důvodem je celková oprava živičného krytu. Zásah bude představovat omezení provozu se snížením rychlosti na 30km/hod., provoz v době frézování bude veden obousměrně v jedné polovině silnice. V době pokládky nového živičného krytu bude provoz řízen světelným zařízením.

Silnice č. I/37 - ve dnech od 13. 11. až 21. 12. 2007 bude částečná uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice č. I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště - Kuks (konec okresu). Doprava bude řízena dodavatelem prací v pracovní dny za denního světla dvěma pracovníky s praporky a vysílačkami a ve dnech volna a v noci bude provoz řízen světelným zařízením.

Dále bude úplná uzavírka jednoho jízdního pruhu silnice č. I/37 mezi obcí Kocbeře - Choustníkovo Hradiště. Provoz ve směru Jaroměř - Trutnov zůstane zachován pro veškerou sil. dopravu. Objízdná trasa pro směr Trutnov - Jaroměř je po silnici č. II/300 z obce Kocbeře do Dvora Králové n/Labem s odbočením na silnici č. II/299 do Choustníkova Hradiště s napojením na silnici č. I/37. V obci Choustníkovo Hradiště bude provoz řízen světelným zařízením. Důvodem je celková oprava živičného krytu.

Silnice č. II/295 - od 1. 6. do 31. 12. 2007 bude částečná uzavírka silnici č. II/295 v k.ú. Vrchlabí. Důvodem je pokračování opravy opěrné zdi u řeky Labe. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti na 30 km/hodině, provoz bude řízen světelným zařízením.

Silnice č. II/295 - od 8. 11. do 31. 12. 2007 bude částečná uzavírka silnice č. II/295 mezi obcí Dolní Branná - Vrchlabí. Důvodem je kácení dřevin kolem komunikace. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh v kombinaci s krátkodobou úplnou uzavírkou (po dobu složení stromu).

Silnice č. II/325 - Na silnici č. II/325 v obci Mostek - Souvrať je omezení průjezdu vozidel na mostu č. 325-013 z důvodů havarijního stavu. Omezení spočívá v osazení betonového svodidla a zúžení silnice na jeden jízdní pruh a snížení rychlosti na 30 km/hod.

Silnice č. III/3012 - od 1. 10. do 30. 11. 2007 bude částečné omezení provozu na silnici č. III/3012 ul. Úpická v obci Trutnov. Důvodem jsou práce na výstavbě parkoviště a chodníku. Zásah bude představovat omezení provozu na jeden jízdní pruh se snížením rychlosti.

Místní komunikace, ul. Vlčická - od 15. 10. do 30. 11. 2007 bude úplná uzavírka místní komunikace, ul. Vlčická v Trutnově - pro nákladní vozidla nad 3,5 t. Důvod: sanace spodní části mostu č. 14-071. Objízdná trasa pro nákladní vozidla je vedena po silnici č. I/14, ul. Krkonošská, po silnici č. II/300, ul. Na Konečné a po místních komunikacích - ul. Rýchorská a ul. Horská.

okr. Ústí nad Orlicí

Od 16. 7. do odvolání proběhne na silnici č. I/35 oprava mostu u Tyništka. Provoz je přechodným dopravním značením sveden přes mostní provizoria.

Od 17. 9. do 7. 12. 2007 probíhá dopravní omezení v Brandýse nad Orlicí při stavbě nové malé okružní křižovatky silnic III/3155 a III/3123 u lázní. Provoz je řízen přechodným dopravním značením a je veden stavbou.

Od 17. 9. do 30. 12. 2007 probíhá dopravní omezení v obci Rybník z důvodu opravy opěrné zdi silnice č. III/01427. Provoz je řízen přechodným dopravním značením

Od 1. 10. do 30. 11. 2007 v České Třebové v chodníku ul. Moravské u silnice č. I/14 bude prováděna oprava plynovodu. Provoz bude stažen do jednoho jízdního pruhu a bude řízen semafory. - Od 1. 10. do 30. 11. 2007 v České Třebové bude probíhat modernizace silnice č. II/358 ul. Litomyšlská. Silniční provoz bude řízen přechodným dopravním značením s omezením rychlosti na 30 km/h. Asfaltový kryt bude pokládán v listopadu za plné uzavírky během max. 2 kalendářních dnů.