Zatímco v Pardubickém kraji mohou lidé cestovat vlakem, autobusem a některou místní dopravou s jediným dlouhodobým dokladem – čipovou kartou integrovaného dopravního systému (IDS), v Královéhradeckém si na tuto praktickou vymoženost musejí počkat.

A to minimálně do letošního prosince, třebaže původní záměr počítal se zářijovým termínem. Vedení KHK ze zpoždění viní soukromé autobusové dopravce, s nimiž je už pár měsíců v ostrém sporu. Provozovatelé autobusových linek odklad naopak kvitují.

„Ze strany soukromých dopravců nemáme dosud jasné záruky, že by se v případě zavedení integrace autobusy v září skutečně rozjely. Cestující se vlastně stali jejich rukojmími. Na jejich obranu se kraj musel postavit,“ sdělil hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

„Posun realizace projektu je příznivou zprávou. Jednak bude možné celý dosud chaoticky připravovaný záměr odpovědně projednat se všemi stranami a jednak vzniká i prostor pro jednání o ekonomických otázkách mezi krajem a dopravci,“ prohlašuje Martin Bělovský za Sdružení dopravců KHK. Podle něho je uvádění argumentů typu „rukojmí“ a „nerozjetí autobusů po prvním září“ dramatické a nekorektní.

„Hledáme cesty, jak velice nákladné zajištění dopravní obslužnosti zlevnit. Pokud integraci dopravy nezavedeme, budeme muset vážně uvažovat o nezanedbatelném zdražení jízdného, rušení autobusových spojů či masivní spoluúčasti měst a obcí na tomto systému. Dosud jsme s tím nepočítali,“ řekl hejtman Lubomír Franc.

„Hrozba zdražováním jízdného a finanční spoluúčasti obcí v návaznosti na neprovedení optimalizace je v postoji kraje nová,“ komentuje jeho slova Bělský. „Podle důvodové zprávy zpracované OREDO by byl projekt optimalizace i při likvidačních podmínkách pro dopravce pro kraj o 4,9 milionu korun ročně dražší než dosavadní stav,“ připomíná Bělský.

Vedení KHK se tento týden sešlo se starosty měst a obcí, ve kterých se dosud změny ve veřejné dopravě připravují. „Filozofie integrace zůstane stále stejná: zastavit nárůst nákladů na dopravní obslužnost a získat co nejvíce spojů a kvalitní dopravní obslužnost,“ zdůraznil Josef Ješina, krajský radní odpovědný za dopravu v kraji.

„První předběžný termín pro jednání s představiteli kraje byl stanoven na pátého září. Vyčkáme na jeho potvrzení. Jsme připraveni ke konstruktivnímu jednání a očekáváme stejný přístup i druhé strany,“ uvádějí dopravci.

Tsková zpráva Královéhradeckého kraje: Cestování na jednu jízdenku po celém kraji se odkládá


Integrovaný systém veřejné dopravy Královéhradeckého kraje, který například počítá s cestováním po celém území kraje na jednu jízdenku vlakem i autobusem a má lidem zajistit pohodlnější přepravu do práce či do škol, vedení kraje spustí nejdříve od poloviny prosince. Kraj původně počítal se zefektivněním veřejné dopravy od začátku září. Tomu se však postavili někteří soukromí autobusoví dopravci.

„Ze strany soukromých dopravců nemáme dosud jasné záruky či závazný postoj, že by se v případě zavedení integrace autobusy v září skutečně rozjely. Cestující se v tomto směru vlastně stali jejich rukojmími, na jejichž obranu se kraj musel postavit. Nechceme dopustit zmatek a nejistotu v dopravní obslužnosti. Zároveň ale musíme hledat cesty, jak velice nákladné zajištění dopravní obslužnosti zlevnit. Pokud integraci dopravy nezavedeme, budeme muset vážně uvažovat o nezanedbatelném zdražení jízdného, rušení autobusových spojů či masivní spoluúčasti měst a obcí na tomto systému. Dosud jsme s tím nepočítali,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

Vedení kraje se dnes sešlo se starosty měst a obcí, ve kterých se dosud změny ve veřejné dopravě připravují. Kraj pozval na toto setkání s královéhradeckým hejtmanem, gestorem dopravy Josefem Ješinou, předsedou dopravního výboru Vlastimilem Dlabem a jednatelem společnosti OREDO Vladimírem Záleským k tomuto tématu pozval všech 346 starostů, kde se integrace dopravy chystá. Královéhradecký hejtman o odložení integrace dopravy na 13. prosince na tomto setkání informoval.

„Kvůli posunutí termínu budeme muset začít znovu jednat s obcemi nad tímto systémem.Filosofie integrace zůstane stále stejná: zastavit nárůst nákladů na dopravní obslužnost a získat co nejvíce spojů a kvalitní dopravní obslužnost. Integrace veřejné dopravy by měla přinést co největší výhody obyvatelům kraje a nezvyšovat přitom zisky soukromých firem: to je ostatně poslání krajských i místních samospráv,“ řekl Josef Ješina, radní odpovědný za dopravu v kraji.

Integrovaný systém dopravy již úspěšně funguje ve třetině kraje: na Náchodsku, Broumovsku, či Rychnovsku ho kraj postupně zaváděl od roku 2004. Náklady na dopravní obslužnost se každým rokem neúměrně navyšují. Zatímco v roce 2005 stály kraj dotované autobusové spoje necelých 195 milionů korun, loni to již bylo zhruba 262 milionů korun. V letošním roce pak mají autobusoví dopravci nasmlouvané spoje za asi 273 milionů korun, přičemž tyto výdaje ještě mohou stoupat. Celkem letos bude kraj silniční i drážní doprava stát více než 600 milionů korun.

Vyjádření Sdružení dopravců KHK k tiskové zprávě uveřejněné na stránkách Královéhradeckého kraje "Cestování na jednu jízdenku po celém kraji se odkládá"

„Posun realizace projektu optimalizace dopravy je příznivou zprávou. Jednak bude možné celý dosud chaoticky připravovaný projekt odpovědně projednat se všemi zainteresovanými stranami a jednak vzniká i časový prostor pro jednání o ekonomických otázkách mezi krajem a dopravci. K použitému nekorektnímu zdůvodnění odkladu se již nebudeme vyjadřovat, uváděné dramatické argumenty typu „rukojmí“ a „nerozjetí autobusů po 1.9.“ jsme vyvraceli již při prvním pokusu o jejich nasazení. Nová je tady snad jen hrozba zdražováním jízdného a finanční spoluúčasti obcí v návaznosti na neprovedení optimalizace. Podle důvodové zprávy zpracované OREDO by byl projekt optimalizace i při likvidačních podmínkách pro dopravce pro kraj o 4,9 mil. Kč ročně dražší než dosavadní stav. Dosažení lepší bilance je ryze hypotetické při nereálném navýšení tržeb od cestujících či ještě více nereálném masivním nákupu malých autobusů. Finanční spoluúčast obcí byla podstatnou součástí dopisu OREDO starostům obcí ze dne 22.6.2009, ve kterém se představitelé místních a městských samospráv poprvé dozvěděli o základních principech optimalizace. To, že byla tato součást optimalizace krajem následně dementována, pouze svědčí o úrovni přípravy projektu.

První předběžný termín pro jednání s přestaviteli kraje byl stanoven na 5.8.2009. Vyčkáme na jeho potvrzení, jsme připraveni ke korektnímu a konstruktivnímu jednání a očekáváme stejný přístup i druhé strany.“

Martin Bělovský, Sdružení dopravců Královéhradeckého kraje


Sdružení dopravců v Královéhradeckém kraji vyzývá ke konstruktivnímu jednání