Jiný režim zavládne při vjezdu do křižovatky u soutoku ze silničního okruhu od nemocnice

Novinka se dotkne provozu na silničním okruhu ve směru od nemocnice vlevo na Rašínovu třídu (Hradubickou). Po otevření dálničního sjezdu nedaleko Opatovic v uvedeném místě vzrostl provoz dálkové nákladní dopravy a stávající značení se ukázalo být překonané.

Především možnost odbočení z pravého jízdního pruhu do obou směrů se projevilo zvýšenou nehodovostí.

Nově bude pravý jízdní pruh sloužit pro odbočení vpravo do centra a levý vlevo na Pardubice. V souvislosti s tím bude kamionům umožněno používat už od křižovatky Mileta levý jízdní pruh.

„S úpravami už se začalo, a pokud to počasí dovolí, mělo by být nové značení na vozovce namalováno do neděle. Slibujeme si od toho snížení počtu nehod v tomto místě,“ uvedl Stanislav Blažek z dopravního inspektorátu hradecké policie.