Dopravní omezení - křižovatka Bláhovka - Ve dnech 1. až 6. října 2007 bude probíhat oprava povrchu křižovatky silnic č. I/11 a II/324 -tzv. "Bláhovka". Doprava ve směru od Prahy na Náchod bude vedena stavbou, vjezd do Hradce Králové zůstane zachován. Při výjezdu z Hradce Králové budou řidiči odkloněni vpravo na I/11 a na okružní křižovatce s ul.

Zelenou bude vedena objížďka vlevo, po sil. č. III/32438 do Stěžer, zde vlevo na II/324 a dále na I/11. Úsek od Stěžer k I/11 bude jednosměrný. Vozidla jedoucí po sil. I/11 od Náchoda budou odkloněna též na sil. III/32438 a po shodné trase, která je popsána výše, dojedou zpět na I/11.

Oprava nadjezdu (silnice č. I/31) nad Pospíšilovou tř. v Hradci Králové - Od 24. září 2007 do 31. října 2007 bude prováděna oprava hydroizolace mostu ev. č. 31-002 na silnici č. I/31 (Okružní ul.) v Hradci Králové. Provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy.

Ve směru od křižovatky "Rubena" (u BČS SHELL) nebude možno na křižovatce s ul. Buzuluckou odbočit vlevo (směr Pouchov). Pro tento směr bude vyznačena objízdná trasa po sjezdové rampě mostu na ul. Pospíšilovu. Tvoření kolon je vysoce pravděpodobné.

Stavební úpravy na silnici č. I/31 v Hradci Králové - Od 19. září do 31. října 2007 proběhnou stavební úpravy na středním dělícím pásu silnice č. I/31 (Gočárův okruh) v blízkosti Malšovického nadjezdu. Z tohoto důvodu bude vždy po dobu prací uzavřen levý jízdní pruh ve směru od okružní křižovatky "Brněnská" ke křiž. "Tesla". Zároveň zde bude zakázáno předjíždění a bude snížena rychlost jízdy.

Částečná uzavírka sil. č. III/29912 (ul. J. Černého) v Hradci Králové - Od 17. září do 21. října 2007 bude částečně (v jednom směru) omezen provoz na ul. J. Černého v úseku mezi restaurací "U letců" a křižovatkou s ul. Piletickou (u letiště). Výjezd z HK je ve směru na Správčice zachován (jednosměrný provoz), v opačném směru je objížďka vedena kolem letiště, ul. Piletickou přes Pouchov.

Výstavba mýtných bran na silnici č. I/11 a č. I/33 - V termínu od 18. září do 31. října 2007 bude probíhat výstavba mýtných bran na silnici č. I/11 u Svobodných Dvorů (místní část města Hradec Králové) a zároveň u obcí Trotina a Černožice na silnici č. I/33. V dotčených úsecích bude snížena rychlost jízdy a zakázáno předjíždění. Policie žádá řidiče o respektování dopravního značení a potřebnou ohleduplnost vůči ostatním účastníkům silničního provozu.

Oprava části "Labského mostu" v Hradci Králové - V termínu od 10. září do 30. října 2007 bude provedena oprava mostu ev. č. 31-001 - silnice č. I/31 - Pilnáčkova ul. v Hradci Králové - jeden jízdní pás - těleso mostu blíže k lokalitě "Aldis", t.j. pravá část ve směru od Jičína na Brno. Provoz bude převeden obousměrně na volnou polovinu mostu, v každém směru jízdy bude k dispozici jeden jízdní pruh. Na přilehlých křižovatkách bude snížena plynulost provozu. Tvoření kolon v obou směrech je vysoce pravděpodobné.