1. Silnice II/323
Úplná uzavírka komunikace v úseku od křižovatky se silnicí III/32314 až po konec obce Dobřenice směrem k silnici I/11. Důvodem jsou rozsáhlé práce na silnici.
Objízdná trasa je vedena po silnici I/11 a po silnicích III. třídy. Před odbočením na objízdné trasy je snížena maximální povolená rychlost a platí zákaz předjíždění. Dále se na této komunikaci provádějí mezi kilometry 11,5 až 13,6 na výjezdu z Dobřenic silniční práce ve velkém rozsahu. Do 15. 5. 2009

2. Silnice I/14
Úplná uzavírka silnice I/14 v úseku od začátku Rtyně v Podkrkonoší při příjezdu od Úpice po křižovatku se silnicí III/01417 na náměstí ve Rtyni v Podkrkonoší směr Hronov.
Objízdná trasa pro osobní motorová vozidla bude vedena přes obec Strážkovice, a to pouze pro vozidla do 1,5 tuny. Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vedena po silnicích I/14, I/37, I/33 a II/303 na trase Trutnov - Jaroměř - Česká Skalice - Náchod - Hronov. Do 31. 7. 2009