Veřejná linková autobusová doprava, kterou loni zajišťovalo 14 dopravců, si vyžádala celkem 289 milionů korun. „Mezi další náklady související s dopravní obslužností kraj vynakládá finanční prostředky na provoz terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové, na přepravu handicapovaných dětí na Rychnovsku, na zajištění dopravní obslužnosti spoji hradeckého Dopravního podniku do třech obcí v okolí Hradce Králové či na zlevněný prodej bezkontaktních čipových karet IREDO pro žáky, studenty a seniory nad 70 let," uvedl Michal Friček z tiskového odboru kraje.

Deníku odpověděl na několik otázek:

Omezila se letos dopravní dostupnost?

V letošním roce je rozsah dopravní obslužnosti v KHK stabilizovaný, nedošlo k žádným větším změnám. Byly provedeny pouze drobné změny na základě požadavků měst a obcí, případně na základě pravidelných analýz, které oddělení dopravní obslužnosti zpracovává.

Kolik stížnosti kraj dostává?

Královéhradecký kraj obdrží každoročně asi sto podnětů k jízdním řádům.
Z jedné třetiny jde o podněty k železničním jízdním řádům, kdy kraj při zadání objednávky železničním dopravcům oslovuje všechny obce v kraji s žádostí o zaslání podnětů a připomínek k navrženým jízdní řádům. Zbylé dvě třetiny podnětů se týkají autobusových jízdních řádů, které se řeší a projednávají se zástupci obcí.
Mimo to kraj obdrží každoročně asi 50 stížností k samotnému provozu. Další provozní problémy kraj zjišťuje sám pravidelnými kontrolami konkrétních spojů nebo informací z autobusových a vlakových zastávek.

Čeho se stížnosti nejčastěji týkají?

Podněty se nejčastěji týkají posunů spojů, zavedení nových spojů, případně zavedení nové zajížďky do obce. V několika případech se jednalo také o systémové zajištění spojení pro konkrétního zaměstnavatele v regionu. Stížnosti na samotné zajištění dopravy se nejčastěji týkají neodjetého nebo zpožděného spoje, často se řeší také ujetí přípojů. V posledních měsících se množí stížnosti na chování řidičů, jejichž kvalita ve veřejné dopravě klesá a navíc využívají neutěšeného stavu, kdy dopravci často chybějí zaměstnanci. Méně časté jsou stížnosti na informace zveřejňované na zastávkách.

Daří se připomínky zapracovat?

Při zapracování připomínky se vždy postupuje ve třech krocích. Nejprve je podnět posouzen z technologického hlediska, tedy zda lze požadavek zajistit. Následuje posouzení případných negativních změn, které může podnět vyvolat, případně jsou posouzeny počty poškozených cestujících. Následuje ekonomická náročnost požadavku, která je posuzována zejména s vědomím rozpočtových možností kraje. V některých případech jsou tedy zástupci obcí osloveni s žádostí o spolufinancování vícenákladů, které si podnět vyžádal. Po zapracování požadavku ještě přichází na řadu další krok v podobě vyhodnocení provedené změny s ohledem na ekonomické předpoklady. Ve většině případů se požadavky daří zapracovat.

Stěžují si občané nebo vedení měst a obcí?

Lze říci, že podněty na změny jízdních řádů jsou rovnoměrně rozloženy mezi občany a zástupce měst a obcí. Při stížnostech na provoz již převládají stížnosti od cestujících.

661 kilometrů tratí, 199 stanic
Železniční síť Královéhradeckého kraje tvoří 661 km tratí se 199 stanicemi a zastávkami. Hustotou 0,139 km/km2 patří kraj v rámci České republiky k nadprůměrným.

Železnice je vedena všemi významnějšími místy a sídly kraje, a je tak přímo dostupná většině obyvatel.

V kraji není žádná dvoukolejná trať, elektrifikováno je asi 15 % délky tratí.

Elektrifikovány jsou úseky Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř a dále Týniště nad Orlicí - Hradec Králové - Velký Osek.

Tendr se nekonal, ale autobusy pojedou
Kraj loni vyhlásil šestimiliardový tendr na nové dopravce pro léta 2017 až 2026. Nejprve však kvůli němu musel čelit nevoli odborářů, kterým se nelíbily zadávací podmínky tendru, a další ranou bylo rozhodnutí antimonopolního úřadu, který na jaře, zatím nepravomocně, soutěž zrušil.

Protože kraj nemohl smlouvy končící k 31. prosinci dopravcům prodloužit, rozhodl se zadat zajištění dotované linkové autobusové dopravy od začátku příštího roku bez otevřené soutěže oslovením dopravců, kteří pro kraj již nyní jezdí. Z 13 oslovených dopravců kraj kontrakt uzavřel se dvanácti,  jednu nabídku kvůli formálním nedostatkům vyřadil.