Uskuteční se v sobotu od 8 do 12 hodin v areálu dopravního podniku v Pouchovské ulici a v prostorách nového terminálu. Obě tato místa propojí mimořádná linka číslo 80, jejíž provoz dopravce zajistí historickým trolejbusem TR9 a autobusem Škoda 706 RTO. Doprava na této mimořádné lince je bezpletná.

V terminálu budou moci návštěvníci kromě jiného nahlédnout do dispečerského pracoviště umístěného v kabině v podobě koule zavěšené pod střechou. Areál dopravního podniku zájemcům nabídne brožury vydané k jubileu, prohlídku opraven, čerpací stanice, haly úklidu, dispečerského pracoviště a zázemí řidičů, na ploše výstavu všech typů autobusů a trolejbusů v Hradci Králové používaných.

V jídelně budou na zájemce čekat ukázky tvorby jízdních řádů a zřejmě největší atrakce v podobě průjezd autobusem myčkou vozidel. Otevřeno zůstane i zákaznické centrum, které bude při příležitosti 80. výročí MHD veřejnosti výjimečně na počkání vyrábět městské karty za cenu 80 korun. Na všech pracovištích budou zaměstnanci ochotní poskytnout informace.