Zároveň se Dopravní podnik obrací na širokou veřejnost s prosbou o zapůjčení materiálů, které se k historii trolejbusové dopravy vážou. Jde například o dobové propagační materiály a listiny nebo soukromé fotografie, a to takové, které se dosud neobjevily v publikaci Heleny Rezkové.

Tyto materiály by si pracovníci Dopravního podniku rádi zapůjčili a případně se svolením majitelů zdokumentovali nebo i odkoupili a využili je k hlubšímu seznámení s historií a současností hradecké hromadné dopravy a její popularizací. Máte-li doma takové materiály, prosím kontaktujte Františka Medunu na telefonním čísle 495 089 203, případně e-mailem: meduna@dpmhk.cz.   (dr)