Na novou trolejbusovou linku i způsob přepravy do destinací Pod Strání a Plachta si budou muset za pár měsíců zvyknout lidé využívající při pohybu východočeskou metropolí městského dopravce. „U linky číslo 27 směřující Pod Stráň se vymění autobusy za trolejbus," informoval Deník ředitel hradeckého dopravního podniku Miloslav Kulich s dodatkem, že pro tuto změnu nebude nutno vybudovat nové trakční vedení.

„Ze Slezského Předměstí až po Brněnskou vede linka pod trolejovým vedením. Další část trasy, tedy od ulice Jana Masaryka až Pod Stráň pak trolejbus pojede na náhradní bateriový pohon bez potřeby trolejového vedení," informoval Deník ředitel městského dopravce s dodatkem, že na „nové" sedmadvacítce DP využije šest těchto trolejbusů, které získá v příštím roce z programu ITI. Kromě nového způsobu dopravy chystá DP i novou linku, která má od roku 2018 zajíždět až na Plachtu. Její podoba i číslo je však zatím neznámá.

Malou revoluci v dopravě po krajské metropoli chystá hradecký dopravní podnik.

Kromě toho, že chce vyměnit autobusy na lince 27 za trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem, nově chce obsluhovat i hradeckou část Plachta.

Zde podle ředitele dopravního podniku Miloslava Kulicha hodně záleží na tom, zda DP uspěje se svoji žádostí do operačního programu IROP, kde žádá o finance na zakoupení pětadvaceti elektrobusů a dalších tří trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem.

Lepší obslužnost

„Žádosti do tohoto operačního programu budou končit na sklonku příštího roku," informoval Deník Miroslav Kulich s dodatkem, že nová linka bude vyžadovat i nové číslo. Jaké to bude, však v této době ředitel ještě neví.

„Toto je to nejmenší, nicméně potřeba linky je zde už nyní, ale k zavedení potřebujeme trolejbusy s pomocným pohonem jako jezdí například do Kluků. V rámci dotace budeme podávat žádost na nové vozy a dva až tři trolejbusy by měly být právě tohoto typu. Fyzicky je ale nebudeme mít dříve než příští rok. Takže pak budeme řešit, co dál. Až se sídliště zahustí, bude potřeba jistě větší," vysvětlil ředitel Miloslav Kulich a dodal, že novinku zřejmě částečně „odnesou" i zaběhle linky 1 a 2. Městský dopravce totiž plánuje osadit trakčním vedením na ulici Palachova, kde budou končit některé spoje jedoucí po Brněnské třídě. „Toto však budeme ještě dolaďovat. Nicméně plánujeme jedničku a dvojku redukovat a uvolnit tak větší kapacity pro potřeby sídliště," uvedl Miloslav Kulich a dodal: „Trolejbusové linky číslo 1 a 2, které na trasy ve většině případů vyjíždějí v kloubovém provedení, nabízejí v porovnání s jinými oblastmi větší kapacitu pro Nový Hradec Králové. Tu bychom z části právě rádi využili pro zvýšení obslužnosti sídliště Moravském Předměstí."

Záměrem je sice zvýšení dopravní obslužnosti, ovšem za předpokladu ekologické a čisté dopravy, kterou zmíněné trolejbusové spoje skýtají.

Záměr vybudování této trolejbusové trati je zatím ve fázi příprav, intervaly i jízdní řády budou stanovovány až po ukončení výstavby. Dopravní podnik by rád na výstavbu trati, která by mohla v součtu přijít na necelých 20 milionů korun, čerpal v maximální míře prostředky z dotací EU.