Část nemovitostí zůstane po určitou dobu autem dokonce nedostupná. Začíná totiž rekonstrukce Roudničské ulice, tedy průtahu touto městskou částí.
Práce navážou na vloni provedenou obnovu vozovky spojující Roudničku s centrem města a výstavbu okružní křižovatky před rybníkem. Letošní práce, které skončí až v závěru října, postihnou celý průtah Roudničkou.

Problém je v tom, že opravovaný úsek nelze objet. „Práce proto budeme dělat po polovinách šířky vozovky, aby druhá polovina zůstala průjezdná. Doprava bude řízena semafory,“ seznámil nás s řešením Zdeněk Pulec z hradeckého závodu společnosti M–Silnice, která je hlavním zhotovitelem prací. Nebude tedy omezena ani městská hromadná doprava s výjimkou dvou dnů na konci července, kdy budou dělníci pokládat na komunikaci v točně nový živičný povrch. Od pondělí však mají být o několik desítek metrů posunuty zastávky MHD na okraji Roudničky. Bez omezení a změn bude městská doprava fungovat až od počátku srpna, kdy se práce posunou do oblasti za točnou.

V době první etapy rekonstrukce, která potrvá do konce května, zůstane část domů stojících po pravé straně Roudničské ulice odříznuta od silnice. Nebude možný vjezd k domům ani výjezd od nich. Obyvatelé dotčené lokality si proto budou muset zajistit náhradní parkování. Komplikovanější bude po uvedenou dobu i dopravní dostupnost nemovitostí v u〜licích K Rybníku, Pod Lesem, Ve Svahu a K Polabinám.

Rozsah prací, které obnova Roudničské ulice zahrne, bude značný. Jen kompletní rekonstrukce ulice včetně sanace podloží, výstavby točny vozidel městské dopravy, vybudování zákrojů v zastávkách, čekárny pro cestující, obnovy veřejného osvětlení a místního rozhlasu, přisvětlení přechodů pro chodce, sadových úprav či dopravního značení přijdou hradeckou radnici na zhruba 36 milionů korun. Dopravní podnik v točně navíc postaví hygienické zázemí pro řidiče.

Investice tady rovněž plánují Vodovody a kanalizace, které v lokalitě vybudují nový vodovodní řad včetně výměny domovních přípojek, místně vymění kanalizační sběrač a obnoví kanalizační šachty.