Nyní se pracuje na dokončení přeložek inženýrských sítí a staví se mosty. Budou celkem tři, z toho jeden přes železniční trať. „Na trase dálničního tělesa prozatím vzniká násyp a probíhá jeho svahování. V září proběhne také kolaudace většiny přeložek inženýrských sítí," dodala Iveta Štočková, mluvčí stavební firmy Eurovia, která dálnici staví společně s firmami Metrostav a Strabag.

Stavba úseku dálnice D11 u Hradce Králové byla obnovena v říjnu 2014. Stavebním pracím předcházel rozsáhlý záchranný archeologický výzkum, který skončil v květnu 2015. Hotovo by mělo být za dva roky, v srpnu 2017.