O dotaci se do 14. července přihlásilo 14 žadatelů, z toho jedna žádost byla vzata zpět. „Žádosti doručené do termínu uzávěrky byly v souladu se směrnicí a programem po formální stránce vyhodnoceny, projednány a doporučeny ke schválení Komisí pro Program regenerace MPR a MPZ a městské památky,“ říká v tiskové zprávě města náměstek primátorky pro oblast památkové péče Adam Záruba.

Smlouvy o poskytnutí dotace musí ještě schválit zastupitelstvo města. V tomto roce jde podle mluvčí města Kateřiny Rohlíčkové o druhé kolo dotací. V prvním kole, které se uskutečnilo na jaře, město rozdělilo téměř 2,8 milionu korun.

Vážní ulice.
Rozsáhlá rekonstrukce čeká ulici Vážní ve skladištní oblasti v Hradci Králové

Žadatelé, mezi kterými jsou nejen fyzické, ale i právnické osoby, obdrží z dotace přibližně 6,4 milionu korun. Peníze město dá například na výměnu oken a dveří, opravy fasád, nebo výměnu střešní krytiny. Například přes 900 tisíc korun půjde i na pátou etapu oprav dřevěné zvonice u kostela sv. Jana Křtitele na Zámečku v Třebši. Zde by podle mluvčí měla být dokončena oprava šindelové střechy a provedeny nátěry.

V letošním roce již město podle Rohlíčkové poskytlo individuální dotaci na projekt rekonstrukce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ve výši 15 milionů korun, z toho 7,5 milionu dá město v příštím roce, druhou polovinu dotace v roce 2025.