Jde o dotace v rámci regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. EU přidělila na roky 2008 až 2013 pro tři kraje regionu soudržnosti částku 18,51 miliardy korun. Do 28. března příštího roku mohou zájemci žádat o dotace na rozvoj měst, venkova, základní infrastruktury a na doprovodné a marketingové akce cestovního ruchu.