Od 22. dubna zahájí ministerstvo životního prostředí program Zelená úsporám, v němž jen letos rozdělí mezi žadatele deset miliard korun.

Od tohoto data budou moci lidé podávat žádosti o příspěvek na příslušné krajské pobočky Státního fondu životního prostředí. Ministerstvo slibuje, že peníze se dostanou na každého.

„Dotace jsou nárokové. To znamená, že kdo splní kritéria, dostane peníze,“ vysvětlil ministr životního prostředí Martin Bursík. Příspěvek získají domácnosti nejen na úplné zateplení domů, ale také jen na částečné. Podporu dostanou lidé při realizaci novostavby v pasivním energetickém standardu.

Peníze dostanou i žadatelé při výměně kotlů na tuhá či kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla a za instalaci solárních kolektorů.

„Komplexní zateplení bude představovat zateplení fasády, výměnu oken a dveří a zateplení půdy či střechy. V některých případech také zateplení podlahy. Při tomto nejrozšířenějším programu bude dotace 1300 korun na metr čtvereční podlahové plochy. Průměrný dům má 130 metrů čtverečních, dotace tak může dosáhnout 170–180 tisíc korun. U pětasedmdesá­timetrových bytů to může být až 80 tisíc korun,“ vysvětlil poradce náměstka a ředitele sekce ochrany klimatu a ovzduší ministerstva Petr Holub.

Program Zelená úsporám se však nevztahuje na panelové domy. Jejich obyvatelé mají smůlu. Rovněž není možné získat peníze na projekt, jehož realizace byla ukončena před 1. dubnem. Rozhodující je přitom datum kolaudace, datum podání oznámení o užívání stavby nebo datum vystavení předávacího protokolu dodavatelskou firmou.

Žádosti mohou být podány před samotným započetím realizace projektu, v jejím průběhu i po skončení. Peníze však budou vyplaceny vždy až po dokončení všech prací.

KDO A KDE BUDE ŽÁDOSTI PŘIJÍMAT:
- Žádosti se budou podávat na předepsaných tiskopisech, které budou ke stažení na internetových stránkách www.zelenausporam.cz.
- Příjemcem žádostí se stanou i některé banky. Seznam bude opět na webových stránkách.
- Banky přijmou žádosti týkající se rodinných domů ve všech oblastech podpory a krajské pobočky SFŽP žádosti týkající se bytových domů ve všech oblastech podpory.
- V programu platí podmínka, že lze použít pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v seznamu výrobků a technologií. Stejná pravidla platí i pro poskytovatele služeb. Nelze například zajistit montáž kotle svépomocí.
-K žádosti se bude dokládat řada dokumentů. Od projektové dokumentace, přes odborné posudky po krycí list odborných parametrů. Podrobnosti budou na internetu.