Na dovolenou se každý těší celý rok, pečlivě spoří části výplaty a před létem zvažuje jakou dovolenou by si letos přál. I když už vyberete a zaplatíte zájezd, nemáte jistotu, že opravdu odjedete nebo že písečná pláž bude opravdu písečná.

Nejen o problematice cestovních kanceláří jsme hovořili s Tomiem Okamurou, expertem na cestovní ruch. Zde najdete návod, co všechno byste si měli ověřit před zájezdem a jak případně služby reklamovat.

CELÝ ROZHOVOR s Tomiem Okamurou najdete zde.

Když katalog slibuje a nesplní:
Dovolená nesplňovala, co katalog nabízel, např.písečnooblázkovou pláž. Na reklamaci cestovní kancelář neodpovídá. Jak postupovat a na koho se obrátit? (Eva Jakubcová)

Tomio Okamura: Důležité je, zda-li byla písečnooblázková pláž udvedena v katalogu či v cestovní smlouvě. Pak můžete záležitost reklamovat. Doporučujeme, aby klient reklamoval nedostatky ihned na místě pobytu. V případě, že nedostatky v poskytovaných službách nebyly odstraněny a vykompenzovány ke spokojenosti klienta přímo v místě pobytu v rámci zájezdu, tak klient podává po návratu do ČR reklamaci, nejlépe písemně.

Podle českého zákona je potřeba podat reklamaci do 90 dní od zkončení zájezdu. Reklamace se podá doporučeným dopisem adresovaným příslušně cestovní kanceláři nebo cestovní agentuře, kde se v dopise uvede, jaké služby neodpovídaly cestovní smlouvě. Doporučujeme, aby si klient nechal tyto nedostatky potvrdit přímo na místě pobytu od delegáta CK, nefotil je nebo si zajistil svědectví ostatních členů zájezdu a tyto důkazy také přiložil v kopii k reklamačnímu dopisu. Cestovní kancelář má povinnost do 30 dnů na tento dopis klientovi odpovědět. Pakliže klient není spokojen s odpovědí či navrženým řešením a nedojde k dohodě, bohužel pak nezbývá než se obrátit na soud.

Jak se nesplést při výběru "cestovky"?
Poslední dobou nějak přestávám věřit cestovním kancelářím. Jak poznám, že je cestovka solidní a můžu ji svěřit svoje peníze? Jak mám postupovat, pokud cestovní kancelář zkrachuje a má moje peníze? (Zoltán Csomogyi)

Tomio Okamura: Dobrý den, takže jak vybrat zájezd, abychom se nedostali do potíží a nepřišli o svoje peníze? Tato věc je velice aktuální právě nyní v období ekonomické krize. Když klient přijde do cestovní kanceláře nebo do cestovní agentury a vybírá zájezd, měl by jako první vždy žádat, aby mu cestovní kancelář nebo cestovní agentura ukázala certifikát od pojišťovny o pojištění proti úpadku.

Cestovní kanceláře ho mají běžně vyvěšen na viditelném místě. Klient má navíc ze zákona právo, aby mu byl tento certifikát předložen. Na tomto certifikátu je uvedeno do kdy a u jaké pojišťovny je cestovní kancelář pojištěna proti krachu. Když si klient koupí zájezd v tomto období, kdy je CK pojištěna, nemusí se bát o svoje peníze a klientovi se nemůže stát, že by v případě krachu (úpadku) cestovní kanceláře zůstal v zahraničí na holičkách.

V případě krachu se o něj totiž musí ihned ze zákona kontinuelně postarat příslušná pojišťovna nebo vrátit peníze za již zaplacený zájezd. Zásadně proto doporučujeme, aby veřejnost kupovala zájezdy pouze u pojištěných subjektů, které se mohou prokázat platných certifikátem od pojišťovny!

V ČR totiž máme nedostatečnou legislativu, a tak zájezdy organizuje a prodává i spoustu nepojištěných subjektů! Zájezdy totiž organizuje a prodávájí běžné veřejnosti např. jazykové školy, zdravotnická zařízení, odborové svazy, školy apod. Podle našich analýz si až 10% zájezdů Češi vloni koupili od nepojištěných subjektů.

Mnohé s těchto subjektů mají i vlastní katalogy zájezdů či letáky, proto jsou velice těžko k rozeznání od cestovních kanceláří. V těchto případech ale klient chráněn proti úpadku není a mohou tedy v případě nesolventnosti subjektu či nespokojenosti se službami nastat klientovi značné problémy a klient nemá nárok na jakoukoliv finanční náhradu, kompenzaci či reklamaci podle zákona o cestovním ruchu!

Ze zákona totiž musí mít pojištění proti úpadku pouze cestovní kancelář, ostatní nikoliv ! Krátce řečeno, kdo se při prodeji zájezdu nedokáže nebo nechce prokázat platným certifikátem o pojištění proti úpadku, tak klientovi doporučujeme, aby si šel zájezd koupit jinam. I v případě koupě zájezdu po internetu má internetový prodejce povinnost uvést, která cestovní kancelář zájezd realizuje, aby byl klient informován, s kterou cestovní kanceláří pojede.

I na internetových stránkách musí být úmístěna kopie certifikátu o pojištění proti úpadku. Poznámka: zájezdem se podle českého zákona myslí kombinace 2 a více služeb. Takže když si koupíme jen letenku, tak to není zájezd a takový prodejce nemusí být pojištěn proti úpadku.