Důvodem však není městem již dlouho deklarovaná přestavba rynku, ale skutečnost, že se již zítra opět rozjede sezóna restauračních zahrádek.

Několik razítek

Ruku k dílu přiložil i majitel jedné z místních restaurací Localis Jakub Hladík. „Chystáme zahrádku kam se vejde pětatřicet hostů," uvedl Jakub Hladík s tím, že postavit předzahrádku trvá přibližně dva dny. „Je to mnohem kratší doba, než oběhat všechna potřebná povolení," posteskl si majitel restaurantu s tím, že je sice v Hradci Králové dohoda s úředníky na velmi dobré úrovni, ale přesto musí sehnat čtyři razítka. „Je to zbytečná a zdlouhavá práce, ale co nadělám," dodal Jakub Hladík, jež zahrádku koncipoval i nad rámec předepsaných norem. „Ve vyhlášce se hovoří o tom, že by na chodníku měl zůstat průchod jeden a půl metru. To směrem do náměstí splňujeme, i když si myslím, že bych nemusel, neboť na druhé straně je dosti široký pěší pás v podloubí."

Nutné zlo

Zahrádka u restaurace Localis bude od 1. dubna jednou ze stovek podobných míst, které můžou obyvatelé krajské metropole a turisté v sezóně, jež je podle platné vyhlášky města stanovena až do posledního prosince, navštívit. Podle hradeckého magistrátu je počet vydaných povolení shodný s tím loňským. „V roce 2006 bylo vyřízeno přibližně 70 žádostí o užívání veřejného prostranství za účelem umístění předzahrádky, v loňském roce požádalo přibližně 100 žadatelů, letos je předpokládaný stav stejný, jako v loňském roce," uvedla tisková mluvčí hradeckého magistrátu Magdaléna Vlčková.

I magistrát si je vědom toho, že postup při vyřízení povolení k umístění předzahrádky k podnikům, je velmi zdlouhavý, ale podle mluvčí má své opodstatnění: „Celý proces povolování není jednoduchý, žadatel musí splnit hodně podmínek pro udělení souhlasu. Musíme brát v potaz fakt, že předzahrádky se nacházejí velice často v obydlených částech nebo v místech, kde je vyšší pohyb vozidel či chodců. Proto je proces povolování složitější a vstupuje do něj mnoho faktorů."

A jaké parametry musí žadatel splnit?

Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (většina letních předzahrádek se nachází na komunikaci – chodníku),  vydává formou správního rozhodnutí silniční správní úřad – odbor dopravy Magistrátu města Hradec Králové.

V případě, že je předzahrádka zřizována na komunikaci (chodníku), má provozovatel za povinnost vstoupit v jednání s odborem dopravy. Pokud je předzahrádka zřizována nově, nebo dojde ke změnám stávající předzahrádky (velikost, vzhled, posunutí apod.), pak má provozovatel za povinnost jednat s odborem památkové péče (pokud mu již v minulých letech nebylo vydáno závazné stanovisko na předzahrádku v tomto rozsahu a vzhledu), k tomu všemu by měl žadatel předložit  souhlas odboru hlavního architekta se vzhledem předzahrádky.

1,- Kč/m2/den – užívání v pracovní dny včetně sobot, nedělí a svátků
3,- Kč/m2/den – užívání pouze v pracovní dny

Sazba poplatku za nájem pozemku se stanovuje dle směrnice Rady města  č. 6/2008
I. zóna -  200,- Kč/m2/rok
II. zóna - 140,- Kč/m2/rok
III. zóna - 100,- Kč/m2/rok
IV. zóna -   60,- Kč/m2/rok

Časové omezení

„Pokud bude předzahrádka umístěna v místě přirozené vodící linie pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, pak musí být předzahrádky provedeny dle platné vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb," dodala mluvčí magistrátu s tím, že předzahrádky nebudou povolovány na místech vyhrazených pro parkování.

Předzahrádka však není omezena pouze plochou, ale také provozní dobou. „Provozní doba předzahrádek byla schválena usnesením Rady města Hradec Králové. Ve dnech pondělí až čtvrtek a neděle se provozní doba stanovila do 23 hodiny. V pátek a sobotu, a před všemi dny před pracovním volnem, je to o hodinu déle. V době letních prázdnin se pak stanovená doba prodlužuje o jednu hodinu," dodala Magdaléna Vlčková s poukazem na to, že „zahrádkovné" je jedno z nejnižších v celé České republice.

„Zahrádkovné je jedním z nejnižších ve srovnání s jinými porovnatelnými městy v České republice. Město se snaží tímto krokem alespoň trochu pomoci slušným podnikatelům, kteří ale zároveň budou respektovat veškeré povinnosti spjaté s touto činností," uvedla mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková a dodala, že v případě, že někdo pravidla poruší, nebo postaví zahrádku načerno, hrozí mu pokuta až do 50 tisíc korun.