Prim mezi drogami si na Hradecku drží pervitin, marihuana a extáze. Konzumentům, kteří jsou závislí, je obvykle mezi dvaceti a třiceti lety.
Marihuana se kouří spíše nárazově, zejména na koncertech a festivalech. Přesto, že policie vlastní přístroje sloužící k určování hladiny narkotik, nevyužívá je při namátkových kontrolách tak často, jak by se dalo. Důvod je prostý, jeden test vyjde na více než pět set korun. „V Královéhradeckém kraji je kromě alkoholu a tabáku nejrozšířenější drogou marihuana a pervitin,“ připomíná Petr Vinklář z kanceláře královéhradeckého hejtmana, čímž jen potvrzuje trend celé České republiky.

Cena jedné barevné pilulky extáze, která obsahuje stimulační nebo halucinogenní látky, se pohybuje mezi 200 až 300 korunami. Marihuana se obecně považuje za lehčí a ne tolik závadnou drogu, její konzumace však přináší podobná rizika jako u jiných drog. O její oblibě vypovídá i fakt, že odhalených pěstíren konopí neubývá. Cena jednoho gramu se pohybuje okolo 200 korun, avšak může kolísat podle rozsahu, v jakém je pěstována. Obliba pervitinu neklesá ani přesto, že během posledních let stoupl v ceně. Je tomu tak zejména díky omezení prodeje některých léků, z nichž se vyrábí. Až tři čtvrtiny narkomanů, kteří se podrobí dobrovolné odvykací léčbě, jsou závislé právě na pervitinu.

Definicí, co je občasná konzumace a co už je závislost, je celá řada. Většinou se však shodují, že doba, za jakou si vypěstujete závislost na některé z omamných látek, je u každého jedince jiná. Někomu stačí pár měsíců, jiný může experimentovat i několik let.

„O závislosti mluvíme zpravidla tehdy, pokud má konzument potřebu drogu užívat opakovaně a zvyšovat dávky pro dosažení stejného efektu. Dalším příznakem může být například snaha vyhnout se abstinenčním příznakům další konzumací drog,“ říká Lukáš Gilány z královéhradeckého občanského sdružení Laxus.

U mladých vzniká závislost rychleji

Zvýšené riziko hrozí zvláště u mladých lidí, kde závislost vzniká rychleji a bývá těžší. Drogová scéna v Královéhradeckém kraji je stabilní, počty uživatelů se příliš nemění. Dochází především k přesunu klientů z centra města do okolních lokalit a menších měst.

Experimentům s drogami může napomoci i stále se rozmáhající trend obchodů s „legálními drogami“. Koupit si v nich lze sběratelské předměty, které nejsou určeny ke konzumaci. Jedná se například o vonná kadidla, soli do koupele či sběratelské energické pilule. Před nedávnem jeden takový otevřeli i v centru Hradce Králové. Informovali jsme o něm před nedávnem.

Pokud policie zadrží někoho pod vlivem omamné látky, putuje na záchytnou stanici, kde se podrobí detoxikaci. Těchto případů však moc není a většina kapacity stanice je plněna lidmi pod vlivem alkoholu. „U klientů pod vlivem drog dbáme zvýšené opatrnosti. Hrozí u nich riziko, že v jejich věcech budou nechráněné injekční jehly a jednak v těchto případech nemůžeme vyloučit, že klient je HIV pozitivní, či má prodělanou nějakou formu hepatitidy a z důvodu intoxikace se nemůžeme spolehnout na jeho údaje,“ říká Vlastimil Kyral, přednosta záchytné stanice. Ročně se na osmi lůžcích tohoto pracoviště vystřídá okolo tisíce lidí.

Co dělat, pokud zjistíte, že váš blízký trpí drogovou závislostí. V Hradci se těmto lidem věnuje občanské sdružení Laxus. Denně spolupracuje s několika desítkami lidí s různými typy závislostí. Svým klientům nabízí hned několik programů: kontaktní centrum, terénní programy, ambulantní centrum. Spolupráce nejčastěji probíhá formou harm reduction, což znamená minimalizaci rizik spojených s konzumací drog, především výměnu injekčních stříkaček. Pomáhají jak přímým uživatelům drog, tak jejich rodinám. V případě zájmu pomohou klientovi zprostředkovat pobytovou léčbu, ať už ústavní, či v terapeutické komunitě.

Na Hradecku se člověk může ústavní léčbě podrobit v Léčebně návykových nemocí v Nechanicích, která funguje jako detašované pracoviště Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Jedním z nejdůležitějších aspektů léčby je dobrovolnost. Z čehož plyne, že bez vůle léčeného není jeho léčba dosti dobře možná. „Ti, kteří projdou záchytkou, málokdy mají o odvykací léčbu zájem,“ uvedl Vladimír Kyral. Většina klientů dává přednost substituční léčbě. I mezi nimi se však najdou tací, kteří se po nějaké době substituční léčby rozhodnou pro odvykání, protože i po přerušení substituce stále prožívají abstinenční syndrom - pocení, nespavost, bolesti kloubů, svalů, zažívací či psychické potíže. Vše záleží na typu dříve užívaných drog.

Ve snaze varovat mládež před užíváním návykových látek organizují především školy řadu přednášek a interaktivních besed. Přímo policie koná prevenci v oblasti drog jen výjimečně a především v elektronické podobě. Hlavním důvodem je personální situace. Většina přednášek se zvláště u mladistvých posluchačů navíc setkává s postojem „My už všechno víme, tak co nám to cpete?“ Proto je stále obtížnější děti na přednáškách něčím zaujmout a případně je od drog odradit.

Sehnat trávu na škole není žádný problém


Informace o programech nabízí internetové stránky Policie České republiky, konkrétněji Národní protidrogové centrály nebo Toxi týmu. Další možností jsou stránky občanských sdružení, jako je například Semiramis nebo Laxus.

Velká část mladistvých začíná s alkoholem a tabákem. Důvod je zřejmý: není nikterak drahý a jeho opatření není těžké ani pro člověka, který stále ještě nemá občanku. Dalším počátečním impulzem může být fakt, že sehnat marihuanu a podobné „startovací drogy“ není problém snad na žádné ze středních škol. První kontakt s drogou většinou proběhne skrze kamarády. Na druhou stranu situace na školách není nijak dramatická a u většiny studentů se jedná o pouhé „experimentování“ či občasnou konzumaci.

DAVID KOŘÍNEK

Kolik stojí drogy a co s člověkem dělají

Pervitin: celkově vzpruží organismus, zvýší fyzickou a psychickou výkonnost, vzniká psychická závislost, navozuje stavy toxické psychózy
doba účinnosti: 6 - 8 hodin
cena: cca 1 500 korun za 1 gram (asi 10 běžných dávek)
Heroin: povznese, příjemně uklidňuje, vzniká fyzická závislost, roste tolerance (organismus vyžaduje stále vyšší dávku drogy - z počátečních
10 mg až na 1 g i více denně)
doba účinnosti: 8 - 10 hodin
cena: cca 800 korun za 1 gram
Trip: zvyšuje vnímavost zvuku, barev, mírně euforizuje, nevypočitatelně i po mnoha předchozích příjemných užití může vybudit úzkost, strach vzbuzující představy, které se mohou nepředvídaně vrátit i po mnoha dnech abstinence (flash back), u některých jedinců způsobuje rozjezd skryté duševní poruchy, která by se jinak neprojevila
doba účinnosti: 10 - 12 hodin
cena: cca 300 Kč za jeden papírek napuštěný drogou
Extáze: celkově vybudí organismus, navodí euforický stav s návaly empatie a přátelského porozumění, při nedostatečném poučení a nedodržování určitých pravidel může způsobit dehydrataci, popř. vyčerpaný organismus zkolabuje
doba účinnosti: 4 - 6 hodin
cena: cca 200 – 500 korun za jednu tabletu nebo kapsli
Marihuana: od mírné euforie až po halucinace (nejčastěji zrakové), nepřirozená veselost, rozjařenost, rozšířené zornice, zarudlé oči, zrychlený puls, výrazně zvýšená chuť k jídlu.
cena: cca 200 korun za 1 gram