V doprovodném programu Rock for People budou studenti i absolventi První lékařské fakulty Univerzity Karlovy učit návštěvníky zásady první pomoci. Na modelech prsou a varlat medici účastníkům ukážou, jak mohou sami odhalit počáteční stádia rakoviny. Letos mladí lékaři přivezou i zábavné zařízení s animovanými myškami, na kterém předvedou, co se děje v mozku po užití různých návykových látek.

Zdravotnický tým se na festivalu představí již počtvrté a stánek se těší stále velké oblibě.

„Každoročně se na Rock for People přesvědčujeme, že uvolněná atmosféra festivalu je skvělou příležitostí, jak lidem nenuceně připomenout třeba zásady první pomoci a upozornit je na některá aktuální témata týkající se zdraví. A navíc máme strašně rádi rock!" řekl děkan 1. LF Karlovy univerzity Aleksi Šedo, který bude na festivalu spolu se studenty šířit osvětu. Zájem lidí o medicínu i prevenci dokládají dobré ohlasy z podobných akcí v Plzni a Hradci Králové, kterých se fakulta také účastní.

Michaela Střížová