Přednášky na téma Drogy a závislosti se letos budou konat v 10 školách, kde je uslyší na tisíc studentů.

Při přednáškách je kladen důraz na pochopení mechanismů, jež vedou k zneužívání drog, zvláště pak na nebezpečí tzv. měkkých drog, které často fungují jako vstupní brána do světa těch tvrdých a jsou ve velké míře rozšířeny jak mezi žáky základních, tak i středních škol (podle průzkumů obsazuje ČR v celoevropském měřítku jedno z čelných míst).

Záměrem je studentům živě odkrýt jednotlivé fáze závislosti a více než o droze mluvit o závislosti samotné – stále totiž platí, že prvním a nejefektivnějším stupněm boje s tímto problémem je primární prevence.

Součástí Týdne proti drogám je také doprovodná akce „Free club“ – večer určený teenagerům, které zaujaly přednášky ve škole. V neformální atmosféře „mimo školu“ se mohou ptát lektorů na to, co je v této oblasti zajímá, ale také zažijí spoustu zábavy při akčních soutěžích, u velkoplošné vidoeprojekce atd. "Free club" se bude konat ve čtvrtek 17. května od 17.00 hodin v Mediu .

Týden proti drogám má podporu města Hradce Králové.

Tisková zpráva sdružení Sion.