„Nesnažíme se lidi přímo vyléčit. Chceme, aby se snížila rizika s užíváním spojená. Zejména infekční nemoci,“ sdělil Jiří Staníček, ředitel hradecké organizace Laxus. Ta jako jediná v regionu poskytuje tuto formu pomoci. Nejrizikovější skupinou jsou injekční uživatelé, kteří naštěstí tvoří menšinu.


Alkohol a lehké drogy převažují


„Závažnější situace je v oblasti drog, které se užívají jinak než intravenózně. Tam nemáme možnost kontroly a monitoringu, protože k nám přicházejí až ve fázi, kdy se dostanou k injekčnímu užívání,“ vysvětlil Jiří Staníček.

Do této skupiny osob spadají nejčastěji mladiství, a pokud vezmeme v úvahu i alkohol, tak v poslední době i děti. „V opilém stavu jsme zadrželi dokonce devítiletého chlapce a ten měl v krvi 3,2 promile alkoholu,“ řekla s údivem Eva Čížková, mluvčí hradecké městské policie.

Drogově závislí nejčastěji využívají Kontaktní centrum, kde jim jsou poskytnuty čisté jehly a další lékařský materiál. Zároveň si mohou vyprat, umýt se nebo i občerstvit za symbolickou cenu. „Pobyt v centru je omezen na hodinu, a pak musí odejít. Nechceme, aby docházelo k předávání kontaktů na dealery, případně potyčkám,“ prozradil Staníček. Jinou formou pomoci je Ambulantní centrum, kam přicházejí lidé, kteří chtějí se závislostí bojovat, anebo rodinní příslušníci s žádostí o radu. „ Je to tak půl na půl. Přijde k nám kolem 200 lidí ročně a ti se už snaží něco dělat. Vzhledem k velkému psychickému vypětí se setkáme i s pokusy o sebevraždu,“ sdělila Jana Ženíšková, vedoucí centra. Substituční léčebný program zajišťuje i fakultní nemocnice.

„Jedná se o léčbu metadonem nebo subutexem. Jsou to náhražky za opiáty, které udrží jedince stabilizované a schopné normálně fungovat,“ sdělil Jiří Čížek, vedoucí lékař programu.