Snížení dotací a jejich opožděné vyplácení ohrožuje fungování protidrogových projektů v regionu


Oproti loňské dotaci ve výši 400 tisíc korun obdrželo sdružení letos pouze 123 tisíc. Celé první pololetí proto fungovalo v maximálně úsporném režimu. Výdaje šly pouze na nájem, mzdy a energie.

Omezení služeb, pozastavení vyplácení platů zaměstnancům, nedostatek financí na rozjeté projekty, například na výměnu a sběr stříkaček z ulic, to je realita současné protidrogové politiky. Ta se však nemusí vyplatit.

Nedostatek terénních pracovníků, kteří by dohlíželi na nezávadnost stříkaček, může ve výsledku znamenat nárůst neodklizených injekcí na veřejných místech, kterými mohou být i dětská hřiště, parky či sídliště.

Pracovníci sdružení jsou nuceni omezit také počet konzultací, což přirozeně prodlouží objednávací dobu klientů.

„Ve výsledku to přispěje k tomu, že klienti budou z programu více vypadávat a někteří z nich abstinovat nevydrží,“ dodala Jana Ženíšková, odborná ředitelka poradenských programů Laxus. Několikaměsíční zpoždění slíbených financí z Úřadu vlády a z ministerstva zdravotnictví způsobilo velké problémy. Laxus i další neziskové organizace hospodaří, jak jen se dá. Spolehnout se na státní dotace se nevyplácí, nad vodou by je snad mohly udržet příspěvky z městského a krajského rozpočtu.

To potvrzuje i krajská protidrogová koordinátorka Lucie Janoušková. „Díky individuálnímu projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji“ se nám však zatím daří ztráty ze snížených dotací dorovnávat.“

O tom, že by byla situace kritická, nechtějí slyšet ani na magistrátu města. „Obavy z výrazného omezení služeb organizace Laxus nemáme. Je součástí krajského individuálního projektu. Navíc, pokud má zájem, může si zažádat také o městské dotace na příští rok,“ uvedl Martin Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Každoroční snižování dotací a neexitující systém financování, který by zabezpečil organizaci na více než jeden rok, je stále v nedohlednu. Nikdo neví, co bude dál.

„Vždy pracujeme s rozpočtem na rok, to nám znemožňuje jakýkoliv rozvoj a jistotu přežití nemáme ani u zaběhlých služeb,“ poznamenala Jana Vondrová, ředitelka organizace Laxus.

Karolína Karpašová